Zmiana komunikacji w gminie

Od 1 stycznia 2020 roku nastąpiły stałe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej na terenie gminy Dopiewo. Zmiana obejmuje komunikację ZTM Poznań oraz komunikację wewnątrzgminną.

Linia 703 do Konarzewa

Dotychczasowa linia 703 na trasie Górczyn-Konarzewo, trasa została podzielona na trzy niezależne linie 703, 705 i 707.

Po zmianach do Konarzewa kursują linie 703 (najszybsza trasa z pominięciem Rosnówka) oraz 705 (wariant przez Rosnówko). Natomiast linia 707 swoją trasę odbywa wyłącznie na terenie gminy Komorniki.

Linia 797 z Dopiewa do Skórzewa/Malwowa

Od dnia 2 stycznia 2020 została uruchomiona nowa linia gminna 797. Jej trasa odbywa się pomiędzy dworcem kolejowym w Dopiewie a rondem przy ul. Malwowej w Skórzewie przez Dopiewiec, Palędzie i Dąbrówkę (przejazd z Dąbrówki do Skórzewa z pominięciem Dąbrowy). W dni robocze odbywa się 10 kursów dziennie, które umożliwiają przesiadkę na autobusy linii 177 jadące w stronę Kaponiery oraz Junikowa.

Nowy przewoźnik

Z dniem 1 stycznia 2020 roku zmianie uległ przewoźnik obsługujący transport na liniach gminnych 791, 792, 797, 798 i 799. W ramach wygranego przetargu dotychczasowy operator firma Bistrans został zastąpiony przez White and Black sp. z o.o. z Poznania. Nowy przewoźnik udostępnił nowszy w większości klimatyzowany tabor, który będzie obsługiwał pasażerów. Pojazdy nowego przewoźnika będą w dotychczasowych biało-żółtych barwach.