Co ze śmieciami w przyszłym roku?

28 otworzono koperty z ofertami jakie złożono w przetargu na wywóz śmieci z naszej gminy w najbliższych trzech latach. Do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT", które za nasze śmieci odpowiada wpłynęły dwie oferty:
1. ALKOM: 10.787.904,00 zł
2. ATF: 11.343.369,60 zł

Sęk w tym, że pieniędzy w Selekcie na ten cel przeznaczono 4.061.089,87 zł. Przetarg zatem unieważniono.

Co teraz?
Teraz już wiemy na pewno jedno. Nie ma pieniędzy. Co jeszcze wiemy? Że te pieniądze skądś trzeba wziąć. Skąd? Ano z naszych kieszeni.

Odpowiedzi na moje na pytania udzieliła mi Pani Dorota Lew – Pilarskiej,  Przewodnicząca Zarządu Związku ZMCZO SELEKT.

Z czego wynikały tak wysokie kwoty zaproponowane przez oferentów?
To pytanie proszę skierować do firm składających oferty, czym kierowały się dając tak wysokie ceny.

Czy do końca roku zostanie rozpisany kolejny przetarg?
Kolejny przetarg zostanie ogłoszony prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu.

Kto będzie wywoził odpady od 1.01.2020r. w gminie Dopiewo?
Odpady w okresie od 1.01.2020 do 29.02.2020 będzie wywoziła firma z którą Zarząd odpisze umowę z wolnej ręki po przeprowadzeniu negocjacji cenowych.

Czy SELEKT planuje podwyżki opłaty śmieciowej w przyszłym roku? Jeśli tak, to czy podwyżki zostaną przedstawione i głosowane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Związku (27.12)? W jakiej wysokości?
W tym roku nie była planowana podwyżka opłat, w związku z powyższym na Zgromadzenie w grudniu  Zarząd nie przedstawi uchwały o podwyżce opłat. Bez podwyżki opłat w roku przyszłym się nie obędzie i raczej będą to podwyżki znaczne. O skali podwyżek poinformujemy, gdy tylko takie dane będą dostępne.

Agnieszka Wilczyńska

Co ze śmieciami w przyszłym roku? (Zdjęcie nadesłane)
Kategoria: