Koniec nocnej pomocy lekarskiej w Dopiewie

Pomoc nocna i świąteczna w Dopiewie świadczy usługi nie tylko dla mieszkańców naszej gminy, ale i Buku, Komornik czy Stęszewa. Niebawem zostanie zamknięta.

Wójt gminy Dopiewo wystosował list otwarty w sprawie. Tak czytamy na stronie urzędu:

„Jako Wójt Gminy Dopiewo, przy wsparciu Wójtów i Burmistrzów sąsiednich Gmin Buk, Komorniki i Stęszew, od ponad roku podejmuję działania mające na celu wsparcie podmiotu prowadzącego Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną w Dopiewie (tzw. pomoc doraźna), tj. NZOZ Prima-Med w negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia, mających na celu zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania tego podmiotu i tym samym umożliwienia mu kontynuowania tej niezmiernie ważnej dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców działalności.

Niestety brak uwzględnienia realiów prowadzenia tego typu opieki zdrowotnej, tj. brak uwzględnienia rosnących płac, lawinowego napływu nowych mieszkańców oraz stale wzrastających w naszym kraju kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, spowoduje likwidację ośrodków świadczących pomoc doraźną na terenie gmin Powiatu Poznańskiego.

Pomimo spotkań z kierownictwem NFZ w Poznaniu, jak i moich apeli m.in. do Pana Posła Bartłomieja Wróblewskiego, który skierował wystąpienie do Oddziału NFZ, nie przyniosły żadnego rezultatu. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Dopiewie  niestety dobiega końca, ponieważ właściciel NZOZ Prima-Med złożył już w NFZ pismo z wypowiedzeniem umowy na prowadzenie tej pomocy…i aby nie doszło do sytuacji, że pacjenci z tego rejonu przypisani zostaną do któregoś ze szpitali na terenie Miasta Poznania, gdzie już dzisiaj sytuacja na oddziałach ratownictwa jest tragiczna. (…)”

Cały list: https://www.dopiewo.pl/ff/media/2019-10/skm_c30819100314390.pdf

O co chodzi? Chodzi o pieniądze. Za tak niskie stawki, jakie proponuje NFZ, przychodnia pomocy doraźnej w Dopiewie nie jest w stanie się utrzymać i zatrudniać lekarzy.

Agnieszka Wilczyńska

Koniec nocnej pomocy lekarskiej w Dopiewie
Kategoria: