Dopiewski Budżet Obywatelski – od 30.09 głosowanie

1 lipca pełna lista zgłoszonych projektów ukazała się na www.dbo.dopiewo.pl. 28 sierpnia opublikowano listę zweryfikowaną i zatwierdzoną. Do etapu głosowania, które rozpocznie się 30 września przeszło 10 przeszło. Będziemy głosować do 13 października. 21 października poznamy zwycięzców.

Jak głosować?
- w formie elektronicznej za pośrednictwem www.dbo.dopiewo.pl
- w formie papierowej – wrzucając kartę do urny w Urzędzie Gminy Dopiewo.

Projekty podzielono w zależności od wielkości sołectwa.

Publikujemy propozycje, na które będziemy głosować:

Zakup sprzętu biwakowego, wyposażenia oraz remont harcówki Szczepu ZHP Dopiewo im. Powstańców Wielkopolskich
Gdzie: Dopiewo ul. Bukowska 13 Dopiewo
Zgłaszająca: Barbara Kruszona       
Wartość: 50 000 zł
Ogólny opis zadania: Środki pozyskane z budżetu obywatelskiego pozwolą na zakup sprzętu biwakowego tj. namioty, śpiwory, łopaty, siekiery itp., które posłużą wszystkim członkom ZHP Dopiewo na wyjazdy jak i całoroczną prace szczepu. Planowany jest również zakup wyposażenia socjalnego oraz malowanie harcówki szczepowej. Głównym celem zadania jest poprawa warunków działalności zuchów, harcerzy i instruktorów z terenu gminy Dopiewo.

Dąbrówka Pumptrack - Rowerowy plac zabaw      
Gdzie: Dąbrówka, dz. nr 91/49         
Zgłaszający: Justin Nnorom 
Wartość: 145 000 zł
Ogólny opis zadania: Dąbrówka Pumptrack to rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji. To specjalnie przygotowany tor do bezpiecznej jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, longboardach czy hulajnogach. Dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Rowerowy plac zabaw Pumptrack jest specjalnie zaprojektowanym torem przeszkód składającym się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania. Nabieranie prędkości możliwe jest dzięki odpowiednio wyprofilowanym przeszkodom (garbom), na których użytkownik wykonując ruchy góra- dół (tzw. pompowanie) porusza się w wybranym kierunku wykorzystując siłę ciężkości i siłę odśrodkową.

Strefa dla młodzieży - Leśny Zakątek etap II         
Gdzie:
Skórzewo, ul. Szkolna, działka 701/6
Zgłaszająca: Karolina Klóska- Cackowska                          
Wartość: 144.328 zł 
Ogólny opis zadania:Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu utworzenie strefy dla młodzieży w Leśnym Zakątku przy ul. Szkolnej w Skórzewie. Podczas weryfikacji autor skorygował zakres i kosztorys.

Bezpieczne Konarzewo - montaż radarowych wyświetlaczy prędkości
Gdzie: Ulice: Szkolna, Dopiewska, Poznańska i Kościelna w Konarzewie
Zgłaszający: Bartosz Sobkowiak     
Wartość: 95 000 zł
Ogólny opis zadania: Zwiększenie bezpieczeństwa na głównych drogach wjazdowych do Konarzewa, poprzez montaż 2 prewencyjnych radarowych wyświetlaczy prędkości na ulicy Szkolnej oraz 2 na ulicy Dopiewskiej, a także po jednym przy wjeździe do miejscowości od Chomęcic i od Trzcielina (przy przedszkolu). Wyświetlacze będą miały za zadanie wyświetlanie prędkości kierowców, którzy znajdą się w punkcie pomiaru. Jeżeli prędkość będzie odpowiednia, będzie wyświetlany komunikat dziękujący za spokojną jazdę. W przypadku przekroczenia prędkości kierowca zostanie poproszony o zwolnienie, a jego prędkość będzie wyświetlona na czerwono wraz ze smutną minką. Ograniczenie prędkości na tych ulicach to 40 lub 50 km/h, niestety kierowcy jadący tymi drogami niejednokrotnie przekraczają to ograniczenie stwarzając realne zagrożenie dla mieszkańców tych i okolicznych ulic.

Trampoliny Ziemne   
Gdzie: Więckowice, działka nr 237  
Zgłaszająca: Justyna Białas
Wartość: 59 600 zł
Projekt zakłada zamontowanie urządzeń zabawowych instalowanych na nawierzchni trawiastej na stałe  

Strefa Rodzinna Dopiewo          
Gdzie: Dopiewo, ul. Łąkowa dz. nr. ew 742/26 
Zgłaszająca: Marta Kawa
Wartość: 145 000 zł
Ogólny opis zadania: Strefa Rodzinna Dopiewo, to projekt, który ma na celu stworzenie w centrum Dopiewa miejsca rekreacji dla mieszkańców w różnym wieku. Projekt zakłada budowę Skate parku (przeszkody przeznaczone do nauki trików, rampa , minirampy ,o różnym poziomie nachylenia, przeszkody, ławeczki do odpoczynku.) i Siłowni plenerowej typu Street Workout oraz wykonanie elementy małej architektury. Teren planowanej Strefy Rodzinnej znajduje się w bliskim sąsiedztwie placu zabaw, Szkoły Podstawowej, do której uczęszcza młodzież od 4 klasy, która będzie mogła samodzielnie, a przede wszystkim bezpiecznie, ścieżką rowerową dojechać. Przewidywana powierzchnia Strefy Rodzinnej to ok 630m2.

Park Wiejski w Gołuskach wraz ze ścieżką asfaltową do jazdy na hulajnogach i rolkach
Gdzie: Gołuski ul. Polna 4 (działki geodezyjne nr 40 oraz 41/3)
Zgłaszający: Michał Pankiewicz
Wartość: 60 000 zł
Ogólny opis zadania: Zadanie polega na stworzeniu publicznego parku w Gołuskach, na gminnej działce, na tyłach świetlicy. Projekt zakłada wytyczenie i wykonanie ścieżki asfaltowej o długości 167 m i szerokości 1,5 m w formie serpentyny wiodącej przez nieruchomość, uporządkowanie drzewostanu. Ścieżka będzie służyła do jazdy na rowerkach, rolkach i hulajnogach. Park będzie miejscem spotkań i integracji. Obecnie na części nr 41/3 znajduje się już wysoki drzewostan. Park będzie przeznaczony dla mieszkańców Gołusek w każdym przedziale wiekowym. Jednocześnie na ławkach w cieniu drzew będzie można znaleźć odpoczynek, zwłaszcza w upalne dni. Park stanowić będzie również neutralne miejsce spotkań dla mieszkańców, w tym seniorów dla których wiejski plac zabaw nie przedstawia żadnej oferty. Park wiejski w Gołuskach będzie naturalnym uzupełnieniem istniejącej już infrastruktury skupionej wokół świetlicy wiejskiej

Uwaga tutej szpycują - czyli monitoring we wsi Dąbrowa
Gdzie: Dąbrowa
Zgłaszający: Przemysław Miler        
Wartość: 99 383 zł
Ogólny opis zadania: Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie sołectwa Dąbrowa, co może zapoczątkować rozbudowę monitoringu na terenie całej Gminy Dopiewo. Zamierzeniem projektu jest oddanie w ręce naszych stróży prawa gotowego systemu monitoringu, który poprawi jakość ich pracy jak i nasze bezpieczeństwo. Atutem proponowanego zadania jest brak zezwoleń i projektów. Jest to rozwiązanie, które nie generuje olbrzymich kosztów jak rozwiązania kablowe. System jest mobilny przez co można go swobodnie przenosić i instalować w miejscach, gdzie wymagana jest obserwacja.

Monitoring ulicy Radosnej w Zakrzewie              
Gdzie: ul. Radosna w Zakrzewie              
Zgłaszający: Olaf Makiewicz      
Wartość: 57 000 zł
Ogólny opis zadania: Projekt służący poprawie bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Radosnej w Zakrzewie. Polega na instalacji 4 słupów wyposażonych w 2 kamery zewnętrzne każdy oraz centrali i oznakowania. Uzasadnienie: Radosna jest daleko oddaloną ulicą od zasadniczej części Zakrzewa. Mieszkańcy narażeni są na kradzieże a dzieci na wypadki z jeżdżącymi szybko i nieuważnie przypadkowymi ludźmi przyjeżdżającymi min. na zakupy do sklepu lub z ciekawości. Monitoring jest niezbędnym środkiem bezpieczeństwa. Warto wspomnieć, iż mieszkańcy partycypowali w kosztach budowy oświetlenia oraz sfinansowali naprawę całej nawierzchni

Bezpieczeństwo i wypoczynek nad wodą – łódź dla OSP Dopiewo oraz bramy zraszające
Gdzie: jezioro Niepruszewskie, garaż OSP Dopiewo przy ul. Szkolnej 21,
Zgłaszający: Marcin Stróżyk       
Wartość: 105 000 zł
Ogólny opis zadania: Zakup łodzi ratowniczej wraz z przyczepą i wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie do wodowania na jeziorze Niepruszewskim oraz zakup 6 sztuk „bram zraszających”, które w porozumieniu z Sołtysami rozstawiane były by po 2 sztuki w Dopiewie, Dąbrówce i Skórzewie. Zadania te mają na celu podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkim mieszkańcom naszej Gminy. By mogły funkcjonować wystarczy im tylko dostęp do wody np. z hydrantu. Można je ustawić przy placu zabaw dla dzieci, parku, centrum handlowym. Jedna już tego typu brama sprawdza się na „owocowej plaży” w Zborowie.

Agnieszka Wilczyńska

 

Dopiewski Budżet Obywatelski – od 30.09 głosowanie
Kategoria: