Wiadukt nad torami w ul. Kolejowej (Skórzewo - Plewiska)

Rozmowy w sprawie wybudowania wiaduktu nad torami kolejowymi w ul. Kolejowej trwają od miesięcy. W lipcu odbyło się spotkanie wójta naszej gminy z wójtem gminy Komornik.

Rozmowy dotyczą na przykład pozyskania prawa do gospodarowania nieruchomością, która prawie w całości (administracyjnie) należy do Poznania. Gmina Komorniki otrzymała już promesę dofinansowania budowy tego obiektu. Nasza gmina była tu organem opiniującym. Wniesiono uwagi, aby wiadukt uwzględniał na „poziomie zero” możliwość poprowadzenia drogi (wzdłuż torów) w stronę Poznania. 

Poprosiłam o szczegóły Urząd Gminy Komorniki. Odpowiedzi udzielił mi Pan Łukasz Gałęski, Inspektor ds. Budowy i Remontów Dróg, Wydział Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Czy jest już projekt/ wizualizacja, jeśli tak proszę o udostępnienie?
Projekt obecnie jest w fazie koncepcyjnej. Opracowywany jest program funkcjonalno- użytkowy, który stanowi podstawę ustalania planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Ewentualna wizualizacja powstanie na etapie projektu budowlanego po potwierdzeniu ostatecznych rozwiązań obiektu.

Proszę o wstępne założenia koncepcyjne (ile pasów, długość, czy będzie chodnik/ ścieżka pieszo-rowerowa)? Czy wiadukt będzie w śladzie istniejącej drogi?
Wstępne założenia koncepcyjne określają długość przebudowy ul. Kolejowej na poziomie 370 m, przekrój drogi jednojezdniowy dwukierunkowy oraz chodnik i droga rowerowa. Wiadukt nie będzie w dzisiejszej osi drogi będzie skorygowany w kierunku wschodnim. Na wniosek Gminy Dopiewo w koncepcji nr II, uwzględniono  bezkolizyjne przeprowadzenie ul. Hiacyntowej przepustem drogowym w nasypie pod ul. Kolejową. W załączniku plan sytuacyjny koncepcji nr II oraz widok przejazdu pod ul. Kolejową.

Kiedy ogłoszony zostanie przetarg na realizację? Kiedy planowa budowa?
Ogłoszenie przetargu w formule „projektuj i buduj” planowane jest na I kwartał 2020 roku, pod warunkiem uzyskania decyzji środowiskowej. Budowa powinna rozpocząć się w 2021 roku.

Kiedy koniec? 
Czas budowy tego typu obiektu inżynierskiego wynosi około 12-18 miesięcy od momentu rozpoczęcia budowy.

Ile będzie kosztowała realizacja? Czy budowa będzie współfinansowana przez inne podmioty? Jeśli tak to jakie?
Na tym etapie trudno określić konkretną kwotę. Koszty inwestycji wyliczone na podstawie koncepcji szacowane są na poziomie około 16 mln PLJN. Przewidziano współfinansowanie inwestycji przez Gminę Komorniki,  Polskie Koleje Państwowe oraz Gminę Dopiewo.

 Agnieszka Wilczyńska

Wiadukt nad torami w ul. Kolejowej (Skórzewo - Plewiska) (źródło: UG Komorniki)
Kategoria: