Poszukiwania gazu i ropy naftowej

Geofizyka Toruń S.A. przygotowuje się do przeprowadzenia badań sejsmicznych dla poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego.

Badania będą prowadzone w październiku 2019 r. na terenie gmin Dopiewo, Komorniki, miasta Poznań, Oborniki, Rokietnica, Suchy Las, Szamotuły oraz Tarnowo Podgórne. Poprzedza je kampania informacyjna, obejmująca wymagane prawem zawiadomienia urzędów i instytucji. Przed rozpoczęciem badań z właścicielami nieruchomości uzgadniane będą także warunki wstępu z pracami sejsmicznymi i terminy wejścia na poszczególne działki.

Podstawę badań, prowadzonych przez Geofizykę Toruń, stanowią pomiary sejsmiczne polegające na kontrolowanym wzbudzaniu fali sejsmicznej, która przenika w głąb ziemi, odbija się od kolejnych warstw geologicznych i powraca na powierzchnię, gdzie jest rejestrowana za pomocą specjalnych czujników zwanych geofonami. Wynik badania daje wiedzę o strukturze geologicznej badanego rejonu. W dużym uproszczeniu przypomina to lekarskie badanie USG. Wiedza ta przede wszystkim pozwala na odkrywanie bogactw naturalnych, ale jest również niezbędna dla podejmowania decyzji inwestycyjnych związanych z ich lepszym rozpoznaniem oraz ewentualną eksploatacją. Badania geofizyczne są całkowicie bezinwazyjne, nieszkodliwe dla człowieka, zwierząt i budynków.

Geofizyka Toruń realizuje w Polsce badania geofizyczne dla poszukiwań naftowych już od 50 lat. Dotychczasowe poszukiwania pozwoliły na odkrycie największych w kraju złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Proces badań sejsmicznych jest złożony i długotrwały. Po zebraniu danych sejsmicznych w terenie następuje ich interpretacja i przekazanie wyników właścicielowi koncesji.

Badania geofizyczne są całkowicie bezinwazyjne, nieszkodliwe dla człowieka, zwierząt i budynków. Do wzbudzania fali sejsmicznej stosuje się dedykowane pojazdy, tzw. wibrosejsy. Są to urządzenia pozwalające wytwarzać kontrolowane drgania wnikające w głąb ziemi. Zastosowanie wibrosejsów pozwala na tak precyzyjną kontrolę energii wzbudzanych drgań, że możliwe są nawet prace badawcze w bezpośredniej bliskości budynków, jak również w obszarach silnie zurbanizowanych, w tym miejskich.

Klasyczna grupa badawcza składa się z czterech takich pojazdów, poruszających się jeden za drugim. W trakcie badania pojazdy te zatrzymują się w tzw. punktach wzbudzania oddalonych od siebie o ustalony interwał (zwykle jest to około 50 m), gdzie opuszczane są specjalne płyty, których wibracje są źródłem fali sejsmicznej wędrującej w głąb ziemi.

Za ewentualne szkody wyrządzone podczas badania należne będą odszkodowania.

Badania będą miały podobną formę jak w zeszłym roku. Proszę nie przestraszyć się wstrząsów i wybuchów. Pomiary prowadzi się w bezpiecznych odległościach od budynków i infrastruktury, o czym decydują zarówno stosowane międzynarodowe normy, jak i kilkudziesięcioletnia praktyka. Dodatkowym zabezpieczeniem jest prowadzony ciągły monitoring fali sejsmicznej przy pomocy specjalistycznych urządzeń PPV, co wyklucza jakiekolwiek niekorzystne oddziaływanie badań na otoczenie.

Maciej Stawinoga, Rzecznik Spółki Geofizyka Toruń

Poszukiwania gazu i ropy naftowej 2018 (fot. Pani Maria)
Kategoria: