Bezpłatne szkolenie -  asystent seniora z niepełnosprawnością

Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zapraszają mieszkańców Gminy Dopiewo, w szczególności opiekunów społecznych, wolontariuszy i osoby, które już zajmują się seniorem w domu, na bezpłatne szkolenie, które poprowadzą lekarze z  Katedry Geriatrii i  Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz profesjonalnie przygotowane pielęgniarki.

W trakcie spotkań każdy uczestnik nabędzie wiedzę teoretyczną z zakresu:
- Choroby wieku starszego z podziałem na grupy oraz metodyka postępowania z podopiecznym w zależności od przydziału do grupy;
- Podstawy psychologii z elementami umiejętności nawiązania kontaktu z podopiecznym oraz przeciwdziałaniu wypalenia opiekuna;
- Podstawy teoretyczne rozpoznawania zagrożeń życia i umiejętności udzielenia pierwszej pomocy.

Część warsztatowo- ćwiczeniowa umożliwi zapoznanie się z technikami znacznie ułatwiającymi opiekę nad seniorem: 
- Warsztaty zabiegów pielęgnacyjnych z chorym w różnym stopniu niepełnosprawności: (specjalistyczne karmienie, toaleta i zabiegi higieniczne, sposoby unoszenia i zmiany pozycji, nauka właściwego oddychania, ćwiczenia usprawniające krążenie obwodowe, strategia przeciwodleżynowa).
- Pierwsza  pomoc  w zagrożeniu  zdrowia i życia w warunkach domowych: (praca na fantomach – umiejętność ułożenia pacjenta w pozycji bezpiecznej, zabezpieczenie podstawowych  funkcji  życiowych).

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Szkolenie składa się z części teoretycznej (8h) i praktycznej (8h) – (4 spotkania po 4 godziny).

Miejsce szkolenia: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a
Termin: 2,3.5.6. września w godz.: 16.00 - 20.00
Zapisy: prowadzi pani Anna Szczęsna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie, w godzinach 8.00 a 15.00 osobiście lub telefonicznie:  618 148 020.

Projekt współfinansowany ze środków  Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Materiał nadesłany

Bezpłatne szkolenie -  asystent seniora z niepełnosprawnością