Jeszcze w sierpniu początek remontu ul. Gromadzkiej w Więckowicach

 29 lipca 2019 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu podpisał z firmą INFRAKOM KOŚCIAN umowę na Rozbudowę drogi powiatowej nr 2403P w m. Więckowice wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

Prace powinny się rozpocząć w sierpniu. Apelujemy o ostrożność w czasie trwania prac oraz zwracanie uwagi na oznakowanie.

Celem inwestycji jest nie tylko poprawa komfortu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg – wyjaśnia Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek ulicy Gromadzkiej w Więckowicach od skrzyżowania z ulicą Klonową do skrzyżowania z wojewódzką „307”. Powstanie tam kanał sanitarny (sfinansowany przez gminę), wykonany zostanie system odprowadzania wód z pasa drogowego, przebudowane zostaną chodniki (po jednym z nich będą mogli jeździć rowerzyści), powstaną zatoki autobusowe.

Dzięki temu, że łączymy siły z gminą, uda się zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i czas – mówi Marek Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Projekt zakłada również ułożenie nowej jezdni bitumicznej. Na Gromadzkiej powstaną przejścia dla pieszych (przy szkole i przy skrzyżowaniu z Klonową – z azylami bezpieczeństwa).

Rozpoczynająca się inwestycja to już kolejny etap prac.

- W pierwszym etapie przebudowaliśmy skrzyżowanie naszej drogi powiatowej z drogą wojewódzką „307”. Najważniejsze było dla nas, by poprawić bezpieczeństwo kierowców wyjeżdżających z naszej drogi i ułatwić im włączenie się do ruchu – przypomina Tomasz Łubiński.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ma już gotowy projekt przebudowy drogi powiatowej od skrzyżowania w Więckowicach do Lusówka.

Materiał nadesłany

Jeszcze w sierpniu początek remontu ul. Gromadzkiej w Więckowicach
Kategoria: