1,7 mln zł zwolnienia dla kolei

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która:
a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub
b) jest wykorzystywana do przewozu osób, lub
c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm;

Na terenie gminy Dopiewo znajduje się sporo gruntów, budynków i innych budowli tworzących infrastrukturę kolejową w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, którym przysługuje zwolnienie z wymienionego powyżej artykułu. Łączna kwota zwolnień w 2019 roku wynikająca ze złożonych deklaracji to 1 722 458 zł. Gdyby nie zwolnienia, pieniądze te trafiłyby do gminnego budżetu.

Związek Miast Polskich opracował projekt nowelizacji tej ustawy, który ma zmienić przepisy, tak żeby zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczyło, w tym przypadku nie całości nieruchomości, ale tylko jej części, tej faktycznie zajmowanej przez tory lub inny element infrastruktury kolejowej.

Zwolnienie w ustawie wprowadzono w 2006 r. miedzy innymi po to, by pomóc - znajdującej się wtedy w bardzo trudnej sytuacji - państwowej kolei, czyli grupie PKP. W efekcie ze zwolnienia korzystają także prywatne firmy.

Agnieszka Wilczyńska na podstawie http://kurier.pap.pl

Dopiewo - dworzec Palędzie
Kategoria: