Jakie projekty w DBO 2019?

1 lipca pełna lista zgłoszonych projektów ukazała się na wwwdbo.dopiewo.pl. Publikujemy wszystkie zgłoszone propozycje, choć wszystkie one teraz zostaną poddane weryfikacji formalnej i ostatecznie lista może ulec zmianie.

Łącznie złożono 13 projektów. W tym aż 5 w Dopiewie, po dwa z Zakrzewa i Dąbrówki, po jednym w: Skórzewie, Gołuskach, Więckowicach Dąbrowie i Konarzewie. Tak jak w zeszłym roku sołectwa podzielono na 3 grupy, według wielkości.

Głosowanie po wakacjach.

I grupa, największe sołectwa (Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo)

Strefa Rodzinna Dopiewo          
Gdzie: Dopiewo, ul. Łąkowa dz. nr. ew 742/26 
Zgłaszająca: Marta Kawa
Wartość: 145 000 zł
Ogólny opis zadania: Strefa Rodzinna Dopiewo, to projekt, który ma na celu stworzenie w centrum Dopiewa miejsca rekreacji dla mieszkańców w różnym wieku. Projekt zakłada budowę Skate parku (przeszkody przeznaczone do nauki trików, rampa , minirampy ,o różnym poziomie nachylenia, przeszkody, ławeczki do odpoczynku.) i Siłowni plenerowej typu Street Workout oraz wykonanie elementy małej architektury. Teren planowanej Strefy Rodzinnej znajduje się w bliskim sąsiedztwie placu zabaw, Szkoły Podstawowej, do której uczęszcza młodzież od 4 klasy, która będzie mogła samodzielnie, a przede wszystkim bezpiecznie, ścieżką rowerową dojechać. Przewidywana powierzchnia Strefy Rodzinnej to ok 630m2.

Bezpieczeństwo i wypoczynek nad wodą – łódź dla OSP Dopiewo oraz bramy zraszające
Gdzie: jezioro Niepruszewskie, garaż OSP Dopiewo przy ul. Szkolnej 21,
Zgłaszający: Marcin Stróżyk       
Wartość: 105 000 zł
Ogólny opis zadania: Zakup łodzi ratowniczej wraz z przyczepą i wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie do wodowania na jeziorze Niepruszewskim oraz zakup 6 sztuk „bram zraszających”, które w porozumieniu z Sołtysami rozstawiane były by po 2 sztuki w Dopiewie, Dąbrówce i Skórzewie. Zadania te mają na celu podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkim mieszkańcom naszej Gminy. By mogły funkcjonować wystarczy im tylko dostęp do wody np. z hydrantu. Można je ustawić przy placu zabaw dla dzieci, parku, centrum handlowym. Jedna już tego typu brama sprawdza się na „owocowej plaży” w Zborowie.

Energooszczędne oświetlenie ulic         
Gdzie: Skórzewo            
Zgłaszający: Krystian Spychała
Wartość: 70 000 zł
Ogólny opis zadania: Energooszczędne oświetlenie ulic w Skórzewie w kwartale znajdującym się pomiędzy ulicami Kwiatowa - Batorowska - Wrzosowa- ciek wodny Skórzyna . Zakres modernizacji obejmuje wymianę kloszy i żarówek na żarówki LED. Modernizacja poprawi komfort mieszkańców ww. obszaru, zmodernizuje zużyta infrastrukturę oraz zmniejszy zużycie energii elektrycznej co przy wzroście kosztów energii wpłynie bezpośrednio na budżet gminy.

Automat na puszki, butelki szklane i plastikowe              
Gdzie: Na rynku w Dopiewie    
Zgłaszający: Łukasz Adamczak
Wartość: 40 000 zł
Ogólny opis zadania: Składowanie puszek, czy butelek szklanych i plastikowych pomogłoby zaoszczędzić surowców. Otóż mieszkańcy wrzucaliby odpowiednie (odpady) wymienione wyżej, do automatu, który by wydawał odpowiednią kwotę pieniężną np. 15 groszy za 1 butelkę aluminiowa 10gr za butelkę szklaną, lub sumowałby daną kwotę pieniężną i wydawał bony do wydania z którymś z gminnych sklepów takich jak Lewiatan, Dino, Polska Chata. Takie automaty pomógłby w recyklingu i dbaniu o Nasze środowisko, jednocześnie zarabiałby. W miejscu w jakim powinien być postawiony na głównym rynku w Dopiewie tuż naprzeciwko Dino( Starego) lub przy nowym Dino.

Odtworzenie grodu Piastowskiego
Gdzie: Dąbrówka
Zgłaszający: Robert Penc
Wartość: 135 000 zł
Ogólny opis zadania: Odtworzenie grodu Piastowskiego na miejscu wykopalisk archeologicznych w Dąbrówce (w założeniu coś w rodzaju Biskupina). Szansa na uruchomienie turystyki w tym rejonie. Zysk by mieli mieszkańcy (zatrudnienie) jak również okoliczne sklepy i stacja benzynowa.

Zakup sprzętu specjalistycznego - doposażenie OSP Dopiewo
Gdzie:   Dopiewo ul. Szkolna 21 Dopiewo
Zgłaszający: Paweł Jurga
Wartość: 145 000 zł
Ogólny opis zadania: Zakup sprzętu dla strażaków z OSP KSRG Dopiewo. Będzie to zarówno sprzęt ratownictwa technicznego, ratownictwa medycznego i również do ratownictwa wodnego, oraz inny sprzęt, który pomoże w służbie i ratowaniu życia i mienia. Głównym celem zadania jest zdecydowana i mierzalna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Dopiewo oraz działania na rzecz jeszcze lepszej ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego naszej miejscowości jak i zarówno całej gminy. 

Zakup sprzętu biwakowego, wyposażenia oraz remont harcówki Szczepu ZHP Dopiewo im. Powstańców Wielkopolskich
Gdzie: Dopiewo ul. Bukowska 13 Dopiewo
Zgłaszająca: Barbara Kruszona       
Wartość: 150 000 zł
Ogólny opis zadania: Środki pozyskane z budżetu obywatelskiego pozwolą na zakup sprzętu biwakowego tj. namioty, śpiwory, łopaty, siekiery itp., które posłużą wszystkim członkom ZHP Dopiewo na wyjazdy jak i całoroczną prace szczepu. Planowany jest również zakup wyposażenia socjalnego oraz malowanie harcówki szczepowej. Głównym celem zadania jest poprawa warunków działalności zuchów, harcerzy i instruktorów z terenu gminy Dopiewo.

Dąbrówka Pumptrack - Rowerowy plac zabaw      
Gdzie: Dąbrówka, dz. nr 91/49         
Zgłaszający: Justin Nnorom 
Wartość: 145 000 zł
Ogólny opis zadania: Dąbrówka Pumptrack to rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji. To specjalnie przygotowany tor do bezpiecznej jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, longboardach czy hulajnogach. Dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Rowerowy plac zabaw Pumptrack jest specjalnie zaprojektowanym torem przeszkód składającym się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania. Nabieranie prędkości możliwe jest dzięki odpowiednio wyprofilowanym przeszkodom (garbom), na których użytkownik wykonując ruchy góra- dół (tzw. pompowanie) porusza się w wybranym kierunku wykorzystując siłę ciężkości i siłę odśrodkową.

 

Grupa II: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo

Bezpieczne Konarzewo - montaż radarowych wyświetlaczy prędkości
Gdzie: Ulice: Szkolna, Dopiewska, Poznańska i Kościelna w Konarzewie
Zgłaszający: Bartosz Sobkowiak     
Wartość: 95 000 zł
Ogólny opis zadania: Zwiększenie bezpieczeństwa na głównych drogach wjazdowych do Konarzewa, poprzez montaż 2 prewencyjnych radarowych wyświetlaczy prędkości na ulicy Szkolnej oraz 2 na ulicy Dopiewskiej, a także po jednym przy wjeździe do miejscowości od Chomęcic i od Trzcielina (przy przedszkolu). Wyświetlacze będą miały za zadanie wyświetlanie prędkości kierowców, którzy znajdą się w punkcie pomiaru. Jeżeli prędkość będzie odpowiednia, będzie wyświetlany komunikat dziękujący za spokojną jazdę. W przypadku przekroczenia prędkości kierowca zostanie poproszony o zwolnienie, a jego prędkość będzie wyświetlona na czerwono wraz ze smutną minką. Ograniczenie prędkości na tych ulicach to 40 lub 50 km/h, niestety kierowcy jadący tymi drogami niejednokrotnie przekraczają to ograniczenie stwarzając realne zagrożenie dla mieszkańców tych i okolicznych ulic.

Chodnik na Lusowo w Zakrzewo
Gdzie: Zakrzewo, ulica Zakrzewska wzdłuż lasu od ronda do znaku Lusowo
Zgłaszający: Szulc Joanna
Wartość: 30 000 zł
Ogólny opis zadania: Chodnik w Zakrzewie przy drodze prowadzącej od ronda w Zakrzewie (DK 307) w kierunku Lusowa.

Monitoring ulicy Radosnej w Zakrzewie              
Gdzie: ul. Radosna w Zakrzewie              
Zgłaszający: Olaf Makiewicz      
Wartość: 57 000 zł
Ogólny opis zadania: Projekt służący poprawie bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Radosnej w Zakrzewie. Polega na instalacji 4 słupów wyposażonych w 2 kamery zewnętrzne każdy oraz centrali i oznakowania. Uzasadnienie: Radosna jest daleko oddaloną ulicą od zasadniczej części Zakrzewa. Mieszkańcy narażeni są na kradzieże a dzieci na wypadki z jeżdżącymi szybko i nieuważnie przypadkowymi ludźmi przyjeżdżającymi min. na zakupy do sklepu lub z ciekawości. Monitoring jest niezbędnym środkiem bezpieczeństwa. Warto wspomnieć, iż mieszkańcy partycypowali w kosztach budowy oświetlenia oraz sfinansowali naprawę całej nawierzchni

Uwaga tutej szpycują - czyli monitoring we wsi Dąbrowa
Gdzie: Dąbrowa
Zgłaszający: Przemysław Miler        
Wartość: 99 383 zł
Ogólny opis zadania: Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie sołectwa Dąbrowa, co może zapoczątkować rozbudowę monitoringu na terenie całej Gminy Dopiewo. Zamierzeniem projektu jest oddanie w ręce naszych stróży prawa gotowego systemu monitoringu, który poprawi jakość ich pracy jak i nasze bezpieczeństwo. Atutem proponowanego zadania jest brak zezwoleń i projektów. Jest to rozwiązanie, które nie generuje olbrzymich kosztów jak rozwiązania kablowe. System jest mobilny przez co można go swobodnie przenosić i instalować w miejscach, gdzie wymagana jest obserwacja.

 

Grupa III: Gołuski, Trzcielin, Więckowice

Park Wiejski w Gołuskach wraz ze ścieżką asfaltową do jazdy na hulajnogach i rolkach
Gdzie: Gołuski ul. Polna 4 (działki geodezyjne nr 40 oraz 41/3)
Zgłaszający: Michał Pankiewicz
Wartość: 60 000 zł
Ogólny opis zadania: Zadanie polega na stworzeniu publicznego parku w Gołuskach, na gminnej działce, na tyłach świetlicy. Projekt zakłada wytyczenie i wykonanie ścieżki asfaltowej o długości 167 m i szerokości 1,5 m w formie serpentyny wiodącej przez nieruchomość, uporządkowanie drzewostanu. Ścieżka będzie służyła do jazdy na rowerkach, rolkach i hulajnogach. Park będzie miejscem spotkań i integracji. Obecnie na części nr 41/3 znajduje się już wysoki drzewostan. Park będzie przeznaczony dla mieszkańców Gołusek w każdym przedziale wiekowym. Jednocześnie na ławkach w cieniu drzew będzie można znaleźć odpoczynek, zwłaszcza w upalne dni. Park stanowić będzie również neutralne miejsce spotkań dla mieszkańców, w tym seniorów dla których wiejski plac zabaw nie przedstawia żadnej oferty. Park wiejski w Gołuskach będzie naturalnym uzupełnieniem istniejącej już infrastruktury skupionej wokół świetlicy wiejskiej

Trampoliny Ziemne   
Gdzie: Więckowice, działka nr 237  
Zgłaszająca: Justyna Białas
Wartość: 59 600 zł
Ogólny opis zadania: Trampoliny ziemne - urządzenia zabawowe instalowane na nawierzchni trawiastej na stałe. Sposób na urozmaicenie wypoczynku, zapewniają świetną zabawę zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym.

Agnieszka Wilczyńska na podstawie: dbo.dopiewo.pl

Jakie projekty w DBO?
Kategoria: