Puls Gminy Dopiewo 7.2019

Wakacyjny Puls Gminy 7.2019 poleca się do czytania

http://www.dopiewo.pulsgminy.pl/archiwum

 

Sprostowanie 1: W artykule „Spór o lasek w Dąbrowie”  błędnie napisaliśmy „Uchwała o przystąpieniu do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wyłączeniem działki, na której znajduje się lasek, została przez radnych przyjęta.” – Uchwalono decyzję o przystąpieniu do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bez wyłączenia przedmiotowej działki.

Sprostowanie 2: Na www.dbo.dopiewo.pl dodatkowo opublikowano projekt w III kategorii: Trampoliny Ziemne
Więckowice
Zgłaszająca: Justyna Białas
Wartość: 59 600 zł
Opis projektu: Trampoliny ziemne - urządzenia zabawowe instalowane na nawierzchni trawiastej na stałe. Sposób na urozmaicenie wypoczynku, zapewniają świetną zabawę zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym.

Agnieszka Wilczyńska

Puls Gminy Dopiewo 7.2019
Kategoria: