Będzie fontanna w Palędziu

 Po raz kolejny wnioski złożone Gminę Dopiewo znalazły się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach corocznego konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

W tym roku dofinansowanie otrzymały 2 projekty:
•    Sołectwo Dopiewiec – kwota dotacji w wysokości 10 317,00 zł dla projektu pn. „W Dopiewcu biesiada trwa! – Dostawa i montaż małej architektury”;
•    Sołectwo Palędzie – kwota dotacji w wysokości 12 253,00 zł dla projektu pn. „Pięknieje Palędzie! – Dostawa i montaż fontanny na stawie w centrum wsi Palędzie”.

Przypomnijmy, że w naszej gminie do konkursu, który orgaznizowany jest od kilku lat startują wciąż te same sołectwa: Dopiewiec, Palędzie i Więckowice. Co roku gmina może w konkursie złożyć tylko 2 projekty. Są one składane regularnie i zamiennie. Co roku otrzymujemy wsparcie. Brawo i podziękowania za zaangażowanie dla sołtysek tych wsi: Marioli Nowak, Agnieszki Grześkowiak i Anny Kwaśnik.

Na zdjęciu fontanna, jaka została zaintalowana kilka lat temu na stawie w Konarzewie.

Agnieszka Wilczyńska

Fontanna w Konarzewie
Kategoria: