Dotacja na fotowoltaikę!!

Na ostatniej sesji Rada Gminy Dopiewo zdecydowała, że gmina może udzielać dotacji celowych na dofinansowanie zakup i montaż odnawialnych źródeł energii na naszym terenie.

Wysokość dotacji wynosi 1.500 zł na każdy kolejny kW mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej jednak nie więcej niż 10.000 zł.

Dopuszcza się montaż ogniw będących przedmiotem dotacji w obrębie nieruchomości, na której znajduje się budynek wnioskodawcy, jeżeli ogniwa fotowoltaiczne będą obsługiwać technicznie przedmiotowy budynek.

Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej i prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów. Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn. – przed podpisaniem umowy lub na którą została już wcześniej udzielona dotacja z innego źródła.

Moduły fotowoltaiczne (PV) przekształcają promienie słoneczne na prąd elektryczny, który dalej jest wykorzystywany na bieżąco w naszych domach. Nasłonecznienie w Polsce jest bardzo stabilne i korzystne dla tego typu systemów. Polskie prawo już dziś pozwala także na przyłączanie mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci energetycznej. Dzięki uchwalonej ustawie tzw. Mały Trójpak Energetyczny dostawca energii elektrycznej ma obowiązek bezpłatnego przyłączenia instalacji fotowoltaicznej poprzez wymianę licznika energii na dwukierunkowy. Posiadając instalację PV ograniczamy zużycie energii elektrycznej z sieci energetycznej do minimum. Tym samym stajemy się niezależni od wzrostu cen energii elektrycznej.

Coraz popularniejsze staje się zakładanie instalacji fotowoltaicznych. Od momentu uruchomienia instalacji każdego następnego dnia posiadacz czerpie darmowy prąd ze słońca. Tym samym staje się prosumentem, czyli osobą, która zgodnie z ustawą przez najbliższe 15 lat rozlicza się co 12 miesięcy z zakładem energetycznym na zasadzie bilansu energii.

Dzięki wytworzonej energii możemy np. ogrzewać swój dom, podgrzewać wodę, a przede wszystkim nie martwić się wysokimi rachunkami. Osoby, które zastanawiają się, czy fotowoltaika się opłaca, powinny wziąć pod uwagę to, że panele słoneczne nie generują kosztów związanych z eksploatacją instalacji. Energia słoneczna jest całkowicie darmowa i po zamontowaniu instalacji słonecznej nie musimy się martwić o koszty związane z użytkowaniem prądu.

Od 2019 ulgi na elektrownie słoneczne
Z początkiem tego roku weszło w życie nowe rozporządzenie umożliwiające osobom fizycznym odliczanie od podatku dochodowego wydatku za panele fotowoltaiczne.
Dzięki temu w kieszeni  może zostać nawet kilka tysięcy złotych.
Montażem zajmuje się firma piTERN, która ma już na swoim koncie blisko 2000 instalacji  Z każdym dniem ich liczba wzrasta.
Na przeciw temu PROJEKTOWI wychodzą banki z preferencyjnymi warunkami. KOSZT RATY NIEJEDNOKROTNIE MNIEJSZY  NIŻELI byłby rachunek za prąd bez fotowoltaiki.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do kontaktu z nimi.
Na preferencyjnych warunkach polecamy wybrane banki do skorzystania z jak najlepszej formy kredytowania .
 

piTERN Sp.z.o.o
ul. Batorowska 9
Dąbrowa 62-070
tel. 506 054 394, 61 679 14 14
www.pitern.pl, info@pitern.pl

Artykuł promocyjny

Dotacja na fotowoltaikę!!
Kategoria: