500+ po nowemu

Od 1 lipca program „Rodzina 500 plus” obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia skorzysta każde dziecko, razem około 6,8 miliona osób. Zniesiono kryterium dochodowe.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca - poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną - w urzędzie lub listownie pocztą.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek?
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku.
Tylko złożenie wniosku w tym terminie gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?
Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 roku, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
Zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej.

Dotychczas świadczenia z programu Rodzina 500 plus otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

Od 1 lipca świeżo upieczeni rodzice będą mieli 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Agnieszka Wilczyńska na podstawie https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

 

500+ po nowemu
Kategoria: