VII „PĘDZIWIATR WIOSENNY” już 28. kwietnia

Już po raz szósty zapraszamy Państwa do otworzenia sezonu rowerowego z gminnym Kołem PTTK Pędziwiatry.  Jak zawsze pierwszy nasz wiosenny rajd jest do Zborowa!

Organizatorzy Rajdu: Koło PTTK „Pędziwiatry” w Dopiewie; Oddział Środowiskowy PTTK Poznań „Nowe Miasto” im. Franciszka Jaśkowiaka.

TRASY RAJDU:
Rowerowa I – „Skórzewska” (start: Park godz. 10.00), trasa: Skórzewo – Dąbrówka – Dopiewiec – Dopiewo – Zborówko – Zborowo, dystans  ok. 20 km, kierownik: Dariusz Sienniak
Rowerowa II - "Rodzinna" - (start: SP Dąbrówka, ul. Malinowa, godz.10.30), trasa: Dąbrówka – Dopiewiec -Pokrzywnica – Zborowo, dystans 10 km, kierownik Edyta Buksak
Piesza III „Dopiewska” (start: PKP Dopiewo godz. 09.15 - Pociąg Poznań Gł.- 08.51, przyjazd do Dopiewa 09.07), trasa: Dworzec PKP – ul. Leśna – ul. Bukowska- Podłoziny- Wapno- Zborowo Lotnisko- Zborowo, dystans ok. 8 km, kierownik: Lidia Łopatka
Trasa IV:  dowolna (pieszo, samochodami i rowerami) – każda grupa lub osoba według własnego opracowania.

META RAJDU: plaża w Zborowie nad Jeziorem Niepruszewskim, czynna w godz. 12.00 – 14.00. Na mecie zostanie rozpalone ognisko.
Od godz. 14.00 na trasie Zborowo–Dopiewo będzie kursował bus odwożący uczestników. Pierwszeństwo mają grupy szkolne i rodziny z dziećmi.

Zgłoszenie uczestnictwa indywidualne i zbiorowe przyjmowane będą:
- elektronicznie – wysyłając mail na adres zapisy@pttkdopiewo.pl
- telefonicznie (w godz.: 18.00 – 20.00) do dnia 26 kwietnia 2019 r.
- 603 409 647 (cykliści)
- 501 749 201(piechurzy)
Przy zgłoszeniach zbiorowych konieczna jest imienna lista uczestników.

Odpłatność i świadczenia:
Odpłatność za udział w rajdzie wynosi 7 zł od każdego uczestnika rajdu.
Wpisowe można wpłacać u kierowników tras lub na mecie. Na mecie rajdu wpisani na listy uczestnicy otrzymają: znaczek rajdowy, kiełbaskę i chleb na ognisko, słodki upominek, puchar dla najliczniejszej drużyny, nagrody dla zwycięzców konkursów.
Prowadzenie konkursów Sławomir Kempka.

Wszystkie trasy prowadzą kierownicy tras.

Uczestnicy tras rowerowych zobowiązani są posiadać kaski oraz przestrzegać zasad ruchu drogowego i wykonywać polecenia kierowników tras.

Każda drużyna powinna posiadać apteczkę.

Ubezpieczenie uczestników każdy we własnym zakresie; członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką na 2019 rok są ubezpieczeni; każdy uczestnik odpowiada w pełni za ewentualne szkody wyrządzone na trasie lub na mecie.

Instytucje wspierające i współpracujące: Gmina  Dopiewo; Miasto Poznań; Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

Do zobaczenia

VII „PĘDZIWIATR WIOSENNY” już 28. kwietnia
Kategoria: