Po debacie o bezpieczeństwie

W środę, 10 kwietnia  w dopiewskiej Strażnicy odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa w naszej gminie.

O godz. 18.00 debatę "Porozmawiajmy o społeczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" otworzył  I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu - kom. Leszek Steinitz. Zaprezentował temat debaty oraz wspomniał o narzędziach, jakimi obecnie policja dysponuje.

Następnie powitał gości i mieszkańców zastępca wójta, pan Paweł Przepióra. Złożył gratulacje z okazji awansu Komendantowi Komisariatu w Dopiewie - podkom. Piotrowi Wiczyńskiemu. Po krótkim wprowadzeniu w temat oddał głos gościom, między innymi Naczelnikowi Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - nadkom. Tomaszowi Garsteckiemu oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - asp. szt. Krzysztofowi Blaszce.

Na sali obecni byli także dzielnicowi i straż gminna.

Spotkanie rozpoczęto podsumowaniem spotkania sprzed roku. Komendant Komisariatu w Dopiewie odniósł się do zgłoszonych problemów takich, jak: sprzedaż alkoholu i papierosów nieletnim, dewastacje mienia i włamania, nie przestrzeganie przepisów drogowych oraz nielegalne wyścigi kierowców. Po raz kolejny wspomniano o Mapie Zagrożeń i możliwościach korzystania z niej. Obywatele chcący zwrócić uwagę na niebezpieczne rejony w swoich miejscowościach mogą zaznaczyć dany fragment gminy na mapie i oznaczyć  symbolem lub opisać problem. Jest to pomocne w pracy służb mundurowych. Policjanci nie pozostawiają takich sygnałów bez sprawdzenia.

Na sali zgromadzili się mieszkańcy naszej gminy oraz ich przedstawiciele - sołtysi i radni gminy. Po prezentacjach to oni zgłaszali kolejne zagrożenia. Obok powyższych tematów pojawiły się także nowe. Mieszkańcy poprosili o częstsze kontrole na drogach w okolicach szkół oraz patrole piesze na osiedlach. Zwrócili uwagę na brak opieki nad dziećmi oraz tworzenie niebezpiecznych sytuacji podczas prowadzenia pojazdów przez seniorów w zaawansowanym wieku. Zgłoszono wandalizm na węźle przesiadkowym przy dworcu kolejowym w Dopiewie oraz nieodpowiedzialne zachowanie - urządzanie wyścigów motokrosowych na terenie sołectwa Dąbrówka. Poproszono o częstsze kontrole w okolicach sklepów oraz na plaży w Zborowie.

Przez prawie 2 godziny ponad 30 mieszkańców zgłaszało problemy. Okazuje się, że to i tak zbyt mało czasu, by omówić  tematy i przekazać informacje na temat prewencji. Przez ograniczony czas spotkania nie wszyscy mieli możliwość wypowiedzi. Mieszkańcy wyrazili swoją dezaprobatę z tego powodu. Organizatorzy obiecali zmianę zasad debaty i skrócenie czasu wypowiedzi, by uczestnicy mieli szansę przekazać swoje uwagi.

Podsumowując spotkanie przedstawiciele Policji wskazali po raz kolejny, jak pomocnym narzędziem jest Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa. Zachęcali do korzystania z tego systemu. Prosili o  zgłoszenia nietypowych sytuacji Straży Gminnej (tel. 61 894 19 86 lub 512 457 982) oraz na numer Komisariatu w Dopiewie (tel. 61 841 32 30) lub całodobowy Policji (tel. 112).

AG

Po debacie o bezpieczeństwie 10.4.2019
Kategoria: