Gdzie zgłosić dzikie wysypisko?

Na wiosnę zawsze otrzymuję od czytelników więcej wiadomości na temat dzikich wysypisk i śmieci porozwalanych w różnych miejscach. Częściej chodzimy na spacery, częściej rozglądamy się wokół, w wiosennym słońcu śmieci nas bardziej rażą.

Wszystkie dzikie wysypiska odpadów należny zgłaszać do Straży Gminnej w Dopiewie z dokładnym opisem miejsca i jeśli to możliwe zdjęciem. Straż Gminna wówczas prowadzi czynności zmierzające do ustalenia sprawcy zaśmiecenia. Jeśli nie jest możliwe ustalenie sprawcy, sprawdzają kto jest właścicielem terenu i informują go o zaistniałej sytuacji. Niestety w tym przypadku (zdjęcie nadesłane nadesłane z Dąbrowy) właściciel terenu ma obowiązek uprzątnąć odpady. Sprawcy zaśmiecania grozi kara grzywny lub skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego.

Namiary na Straż Gminną w Dopiewie, warto zapisać w telefonie: 512 457 977

Jacek Olejniczak, Komendant, 603 503 797, jacek.olejniczak@dopiewo.pl
Tomasz Strugacz, Strażnik gminny, 618 941 986, 512 457 977, tomasz.strugacz@dopiewo.pl
Paweł Szmania, Strażnik gminny, 618 941 986, 512 457 977, pawel.szmania@dopiewo.pl
Radosław Zając, Strażnik gminny, 618 941 986, 512 457 977, radoslaw.zajac@dopiewo.pl
Renato Przygodzki, Strażnik gminny, 618 941 986, 512 457 977, renato.przygodzki@dopiewo.pl

W miarę możliwości polecamy także samemu sprzątnąć okolicę. W najbliższą sobotę 30 marca akcja sprzątania społecznego odbywać się będzie w Dąbrówce a także w Więckowicach.

Zebrała Agnieszka Wilczyńska

Dąbrowa - Gdzie zgłosić dzikie wysypisko? (Zdjęcie nadesłane)
Kategoria: