VII Klasy dwujęzyczne

W naszych gminnych szkołach nie ma klas dwujęzycznych, zapraszają natomiast szkoły w sąsiedztwie w Plewiskach oraz w Poznaniu.

Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. prof. W. Stażewicza 1 w Plewiskach - z niemieckim
W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach ogłasza nabór do klasy VII dwujęzycznej z językiem niemieckim.
Termin rekrutacji: 18.03 – 19.04
Szczegółowe informacje na stronie: https://sp2plewiska.edupage.org/
W ramach zajęć dzieci mogą spodziewać się:
- 5 godzin języka niemieckiego;
- 4 godziny języka angielskiego w tygodniu;
- nauczania matematyki, chemii i geografii po niemiecku;
- nauczycieli z VIII LO;
- przygotowania do egzaminów DSD1;
- wycieczek szkolnych z warsztatami językowymi;
- zajęć z native speakerem.

 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki przy ul. Ławica 3 w Poznaniu - z angielskim
Od 25 marca trwa rekrutacja do klasy dwujęzycznej (VII klasa) z językiem angielskim utworzonej w szkole podstawowej nr 58 im. Jerzego Kukuczki przy ul. Ławica 3 w Poznaniu.
Aby zapisać dziecko do oddziału dwujęzycznego, należy wejść na stronę https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty i wypełnić wniosek, wskazując w nim szkoły uszeregowane wg preferencji od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce). Druk można również pobrać w sekretariacie szkoły.
Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wskazanej na 1 miejscu.

Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest otrzymanie promocji do klasy VII; uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: wynik sprawdzianu predyspozycji językowych; świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 

Dokumenty można skłądać do 29. marca.

Agnieszka Wilczyńska na podstawie przesłanych materiałów oraz www

VII Klasy dwujęzyczne
Kategoria: