4 warianty parkowania na ul. Komornickiej w Dąbrówce

Od czasu utwardzenia ulicy Komornickiej w Dąbrówce trwa dyskusja jak zorganizować ruch na tej ulicy, aby było wszystkim wygodnie i bezpiecznie. Jest to ważna, zbiorcza ulica w układzie osiedla. Nadal jednak ma charakter bardzo lokalny, choć jak się okazuje wielu użytkowników o tym zapomina, zwłaszcza kierowców. Niektórzy widząc długa prostą nie potrafią się powstrzymać i nadmiernie przyspieszają. To wzbudza ostrzejsze reakcje z drugiej strony. Pojawiają się głosy, że jeśli kierowcy nie przestrzegają przepisów, to należy je jeszcze zaostrzyć. W wirtualnej dyskusji w jednym z portali internetowych pojawiło się ponad 100 wypowiedzi na ten temat. Sprawę omawiano także na posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy. Pojawiło się kilka propozycji rozwiązania sytuacji i zmiany organizacji ruchu na tejże ulicy. Urząd Gminy postanowił poddać je pod internetowe głosowanie, które odbędzie się w dniach 27-31.03. Zachęcamy mieszkańców do wyrażenia swojej opinii na ten temat. Wyniki ankiety nie są dla władz wiążące, a jedynie pokażą preferowany kierunek działania.

Link do głosowania  - https://form.dopiewo.pl/komornicka

Wariant I Obowiązuje całodobowy zakaz postoju. Po jednej stronie ulicy można zatrzymywać się, ale nie dłużej niż na 1 minutę (by wypakować zakupy, wysadzić pasażera itp). Po drugiej stronie ulicy obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się. Wprowadzenie całkowitego zakazu zatrzymywania się z jednej strony- ustawienie znaków B-36.
Wprowadzenie zakazu postoju z drugiej strony - ustawienie znaków B-35.
Znak B-36 zakaz zatrzymywania się - oznacza zakaz zatrzymania pojazdu. Zakaz wyrażony znakiem B-36: dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie, dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy, nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
Zakaz wyrażony znakiem B-36 obowiązuje, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2, do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35. Umieszczona pod znakiem B-36 tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.
Znak B-35 zakaz postoju - oznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta. Znak B-35 stosuje się w miejscach, w których występuje konieczność ograniczenia postoju na drodze. Znak należy umieszczać po tej stronie drogi, po której zakaz ma obowiązywać; dotyczy to także drogi jednokierunkowej.
Zakaz postoju obowiązuje od strony istniejącej zabudowy mieszkalnej. Zakaz całkowitego zatrzymywania obowiązuje po drugiej stronie.

Wariant II – Po jednej stronie ulicy obowiązuje zakaz postoju w godz. 7.00 -19.00. Po drugiej stronie ulicy obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania. Wprowadzenie całkowitego zakazu zatrzymywania się z jednej strony- ustawienie znaków B-36.
Wprowadzenie zakazu postoju z drugiej strony w określonych godzinach- ustawienie znaków B-35.
Znak B-36 zakaz zatrzymywania się - oznacza zakaz zatrzymania pojazdu. Zakaz wyrażony znakiem B-36: dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie, dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy, nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
Zakaz wyrażony znakiem B-36 obowiązuje, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2, do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35. Umieszczona pod znakiem B-36 tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.
Znak B-35 zakaz postoju oznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta. Znak B-35 stosuje się w miejscach, w których występuje konieczność ograniczenia postoju na drodze. Znak należy umieszczać po tej stronie drogi, po której zakaz ma obowiązywać; dotyczy to także drogi jednokierunkowej.
Zakaz postoju w godzina wyznaczonych obowiązuje od strony istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Zakaz całkowitego zatrzymywania się obowiązuje po drugiej stronie.

Wariant III - Po jednej stronie ulicy można parkować. Po drugiej stronie ulicy obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się.
Wprowadzenie całkowitego zakazu zatrzymywania się z jednej strony - ustawienie znaków B-36. Niniejszy wariant przedstawia stan istniejący - umożliwienie postoju od strony zabudowy mieszkaniowej.
Znak B-36 zakaz zatrzymywania się - oznacza zakaz zatrzymania pojazdu. Zakaz wyrażony znakiem B-36: dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie, dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy, nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
Zakaz wyrażony znakiem B-36 obowiązuje, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2, do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35. Umieszczona pod znakiem B-36 tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.

Wariant IV - Ruch jednokierunkowy na odcinku ulicy Komornickiej - od Dworskiej do Koronnej. Istnieje możliwość parkowania. Wprowadzenie drogi jednokierunkowej na wysokości od ul. Dworskiej do ul. Koronnej.
Znak D-3 - droga, na której ruch odbywa się tylko w jedną stronę. Jazda w przeciwną stronę jest niedozwolona. Na drodze jednokierunkowej obowiązuje zakaz zawracania. Przepisy nakazują, że jeżeli gabaryty pojazdu to umożliwiają, skręcając w lewo należy zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni (Prawo o ruchu drogowym, Art. 22. 2[2]). Analogicznie, w przypadku skręcania w prawo, należy wyruszać z prawej krawędzi jezdni.
Znak B-2 - oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Znak B-2 „zakaz wjazdu” stosuje się w celu wskazania zakazu wjazdu wszelkich pojazdów na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia znaku.
Znak B-21 - zabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Ruch jednokierunkowy obowiązuje od ul. Dworskiej w Kierunku ul. Koronnej, tym samym kończąc swój bieg.
Pojazdy kołowe mają możliwość objazdu niniejszej drogi jednokierunkowej za pośrednictwem ul. Zamkowej oraz Pałacowej.

Brakuje mi propozycji nr 5, która była wskazana podczas posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy  - zostawić tak jak jest.

Agnieszka Wilczyńska na podstawie www.dopiewo.pl

4 warianty parkowania na ul. Komornickiej w Dąbrówce
Kategoria: