Dlaczego strajkują nauczyciele?

Do referendum strajkowego na terenie gminy Dopiewo przystąpiły wszystkie placówki prowadzone przez gminę. Nauczyciele i pracownicy obsługi (90% uprawnionych do głosowania) w 90,2 % opowiedzieli się za rozpoczęciem  strajku w dniu 8 kwietnia 2019 r. Może to oznaczać strajk bezterminowy we wszystkich 11 placówkach oświatowych. (Placówki prowadzone nie przez gminę tylko przez prywatnych operatorów lub stowarzyszenia nie biorą udziału w strajku - red.).

Co to znaczy? Pracownik przystępujący do strajku przychodzi do pracy, podpisuje listę obecności i nie podejmuje żadnych czynności związanych z pracą. Za bezpieczeństwo dzieci w placówce odpowiada dyrektor, może się więc okazać, że nie będzie w stanie zapewnić opieki uczniom w okresie strajku z powodu braku  nauczycieli.

Dlaczego pracownicy oświaty chcą strajkować? Sytuacja w oświacie polskiej jest dramatyczna.

Po raz pierwszy od prawie 25 lat jest ogromna mobilizacja środowiska nauczycielskiego i wydaje się, że rozpoczęcie strajku 8 kwietnia jest nieuniknione. Wg wstępnych ocen w całym kraju strajk zapowiada ponad 90% całego środowiska. Nie jest to jednak protest jedynie o wyższe wynagrodzenie. Walczymy o godność i szacunek dla zawodu nauczyciela oraz przeciwko wprowadzanej na siłę, i bez żadnych konsultacji, reformie  edukacji.

Od ponad 3 lat postępuje coraz  większy chaos w oświacie, co wpływa niekorzystnie na przebieg edukacji dzieci. Od 2012 roku nie było podwyżek płac, wtedy to średnia płaca nauczyciela dyplomowanego wynosiła ok. 120% średniej krajowej, a w roku bieżącym spadła do zaledwie 70%.

Nauczyciele są wysoko wykwalifikowaną grupą zawodową, która ma duży wpływ na rozwój dzieci i młodzieży, niestety niskie płace powodują  odchodzenie z zawodu nauczycieli z pasją. Ponad połowa z nich ma więcej niż 50 lat, a najmłodszych stażystów jest zaledwie 4%  spośród wszystkich uczących. Przy tak żenująco niskich zarobkach, w najbliższym czasie, może zabraknąć kadry uczącej dzieci.

Ten strajk jest także w ich obronie!

Nasze działanie ma zapobiec nieuchronnej katastrofie w oświacie i nie jest wymierzone, ani w rodziców, ani w uczniów, a wręcz przeciwnie, jest w interesie całego społeczeństwa. Dlatego prosimy wszystkich rodziców i uczniów o poparcie, by ten protest był skuteczny i trwał jak najkrócej, a najlepiej by do niego w ogóle nie musiało dojść.

 Na koniec pragniemy zaznaczyć, że podstawa programowa z nauczanych przedmiotów zostanie zrealizowana, a uczniowie będą  przygotowani do egzaminów niezależnie, kiedy i przez kogo, zostaną one przeprowadzone.

Mariola Janus-prezes ZNP Oddział Dopiewo
Maciej Poniński-mediator społeczny

Materiał nadesłany

Mapa placówek, które będą strajkować 8.04 (https://niedlachaosuwszkole.pl)
Kategoria: