Nowi - starzy Sołtysi i Rady Sołeckie 2019

Dobiegł do końca cykl wiosennych spotkań wiejskich, podczas których wybieraliśmy nowych Sołtysów i Rady Sołeckie. Wszyscy dotychczasowi sołtysi pełnią swoją funkcję kolejną kadencję. Tylko w Dopiewcu i Dąbrówce dotychczasowi Sołtysi mieli kontrkandydatów.

GOŁUSKI
6 lutego zebranie odbyło się w Gołuskach. Na sołtysa po raz kolejny wybrano: Tadeusza Plenznera, w skład Rady Sołeckiej weszli: Justyna Skorupska, Michał Mączyński, Jan Bąk i Michał Pankiewicz. Na zebranie przybyły 24 osoby.

PALEDZIE
7 lutego w Palędziu na Sołtysa wybrano ponownie Agnieszkę Grześkowiak, do Rady Sołeckiej powołano: Eugeniusza Czyża, Artura Huchwajdę, Jacka Czarneckiego i Michała Rackowiaka. Obecnych 72 mieszkańców.

TRZCIELIN
13 lutego w Trzecilinie ponownie wybrano na Sołtysa Alojzego Sammlera. Skład Rady sołeckiej: Andrzej Radzik, Karol Synowczyński, Andrzej Gucze.

DOPIEWIEC
14 lutego w Dopiewcu dwoma głosami okazała się lepsza dotychczasowa Sołtys Mariola Nowak, której kotrkandydatka Teresa Śliwińska otrzymała 48 głosów. Do Rady Sołeckiej wybrano: Andrzeja Bernaczyka, Teresę Śliwińską, Annę Leżańską i Tomasza Smólczyka. Obecnych 98 osób.

WIĘCKOWICE
15 lutego w Więckowicach na kolejną kadencję Sołtysem została Anna Kwaśnik, a do Rady Sołeckiej wybrano: Grzegorza Fechner, Bogdana Kowalaka, Magdalenę Rydian, Arletę Włodarek.

DOPIEWO
20 lutego w Dopiewie kolejną kadencję Sołtysem będzie Tadeusz Bartkowiak. Rada Sołecka: Bolesław Golak, Piotr Kruszona, Tadeusz Bartkowiak, Grzegorz Zakiewicz. Frekwencja: 58 osób.

KONARZEWO
21 lutego w Konarzewie po raz pierwszy został osiągnięty minimalny poziom obecności 10% uprawnionych do głosowania. W zebraniu uczestniczy 161 osób. Na kolejną kadencję wybrana została Sołtys Hanka Antkowiak- Janaszak. W skład Rady Sołeckiej weszli: Marzena Szymczak- Rowińska, Ryszard Wojtasz, Henryk Kapciński, Karolina Stelmaszyk oraz po dogrywce Michał Pawlik.

DĄBRÓWKA
26 odbyło się zebranie w Dąbrówce, gdzie o stanowisko Sołtysa walczyły dwie Panie: dotychczasowa Sołtys Barbara „Lena” Plewińska oraz Sylwia Sarnowska. Stosunkiem głosów 82 do 76 pokonała wygrała Pani Lena. Do Rady Sołeckiej zgłoszono aż 9 kandydatur. Mieszkańcy wybrali: Przemysława Witka, Sylwię Sarnowską, Marka Palacza, Joannę Prażmowską i Małgorzatę Durę. Na zebranie przyszło 168 osób (najwięcej w gminie).

SKÓZEWO
27 lutego w Skórzewie ponownie Sołtysem został Walenty Moskalik (jedyny kandydat). Skład Rady Sołeckej: Stanisław Józefczyk, Mariola Walich, Sławomir Kempka, Magdalena Kaczmarek i Beata Bukowska. Frekwencja: 72 osoby uprawnione do głosowania (na 5303 osoby).

ZAKRZEWO
28 lutego na zebranie w Zakrzewie przyszło 50 mieszkańców. Na Sołtysa wybrano ponownie Albina Mariana Czekalskiego. Członkami Rady Sołeckiej zostali: Tomasz Kąkolewski, Jan Raj i Antoni Kachlicki.

DĄBROWA
5 marca zebranie w Dąbrowie wybrano ponownie na Sołtysa Krzysztofa Dornę oraz pięcioosobową Radę Solecką w składzie: Magdalena Klara, Joanna Schroeder, Karolina Szymańska, Justyna Thiem, Przemysław Miler.

Czemu nie chodzimy na zebrania?
Scenariusz zebrania wiejskiego za każdym razem był taki sam. O godz. 18.00 początek. Jeśli było kworum (czyli 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców) można było przejść do wyborów sołtysa. Kworum było w tym roku tylko w Konarzewie. W pozostałych przypadkach trzeba było czekać 30 minut. W tym czasie Wójt opowiadał o gminie. We wszystkich miejscowościach była mniej więcej ta sama prezentacja, zmieniały się jedynie slajdy dotyczące konkretnych miejscowości. Po prezentacji rozpoczynała się procedura wyboru sołtysa. Wybór komisji skrutacyjnej. Zgłaszanie kandydatów. Autoprezentacja - w przypadkach, gdzie był więcej niż jeden kandydat. Następnie drukowanie kart do głosowania. Rozdawanie ich. Następnie głosowanie. Liczenie głosów. Ogłoszenie wyników. Zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej. Czasem ich prezentacja, czasem nie. Drukowanie kart do głosowania. Rozdawanie ich. Głosowanie. Ogłoszenie wyników. Jeśli ktoś dotrwał do tego punktu – mógł jeszcze zadać pytanie. Generalnie dochodziły mnie głosy, że te spotkania są źle zorganizowane i tylko dla wybrańców czyli dla tych, którzy mogą poświęcić cały wieczór na siedzenie i czekanie. Większość pewnie chciałaby tylko przyjść i zagłosować, a nie siedzieć i słuchać „nie wiadomo ile”. Kiedy ma się w domu małe dzieci, nie można sobie pozwolić na wyjście w środku tygodnia na kilka godzin (w najlepszym razie dwie godziny, ale nigdy nie wiesz ile). Kilka osób mi mówiło, że to był powód, dlaczego nie poszli na zebranie. A inni? Dlaczego nie przyszli wybierać sołtysa?

Zapytałam o to w jednym z serwisów społecznościowych. Oto kilka odpowiedzi.

Pani Dagmara: Byłam na jednym, z 7-8 lat temu w Dąbrówce. Wtedy jeszcze choć trochę przypominała wieś. Usłyszałam wówczas, że ulica Słoneczna w Dąbrówce to jej wizytówka i dlatego dostanie kanalizację i bruk. Aż z ciekawości weszłam w google, żeby zobaczyć gdzie to... Teraz już szkoda mi zwyczajnie czasu. Dąbrówka to już zwykłe podmiejskie osiedle, osobiście nie czuję żadnej więzi z sołtysem a i potrzeby nie bardzo.

Pan Jacek: Prawda jest taka, że (w porównaniu do mniejszych społeczności) w tak dużej wsi jak Skórzewo, funkcja sołtysa się kompletnie rozmywa. Pomijam już formę komunikacji. Mamy XXI wiek, a ja na temat sołectwa nic nie wiem. Faktem jest, że się wybitnie tym nie interesuję, ale nie interesuję się również setkami innych spraw związanych z gminą, które jednak w jakiś sposób (głównie za sprawą internetu) do mnie docierają. A tu? Nic, cisza, pustka kompletna. Nie wiem co soltys zrobił, co zamierza zrobić. Ale pewnie nic nie musi, skoro np. w Skórzewie nie miał żadnego kontrkandydata. A efektem tego wszystkiego jest właśnie 50-60 osób na zebraniu. W sprawach kluczowych i tak mieszkańcy kontaktują się z radnymi, więc nawet nie bardzo wiem w czym sołtys mógłby pomóc.

Pani Małgorzata: Bo o tej godzinie to ja w pracy jestem

Pan Satoshi: Dlaczego nie poszedłem? To proste. Bo mi się nie chciało słuchać wypowiedzi wójta przez 2h aby następnie głosować na tego samego sołtysa. Poza tym jestem z miasta i po co komu sołtys. A tak naprawdę sprzedam Opla.

Pan Piotr: Głosowanie elektroniczne mogłoby tu być niczym nowe rozdanie...

Zebrała Agnieszka Wilczyńska

Najliczniejsze zebranie 2019 - Dąbrówka
Kategoria: