J@ w internecie

Urząd Gminy Komorniki zaprasza mieszkańców na bezpłatne szkolenia J@ w Internecie, służące zwiększeniu umiejętności poruszania się w sieci, nauczenia bezpiecznego korzystania z Internetu i wzmocnienia pozycji na rynku pracy. 

Szkolenia mają na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie uczestników do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o 500+), nauczenie swobodnego poruszania się w portalach społecznościowych, czy wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej. 

Program „Ja w Internecie” realizowany jest przez Fundację Legalna Kultura. Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny, ponieważ jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

W szkoleniach uczestniczyć mogą osoby dorosłe od 25 roku życia, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie czy bezrobotne. Program szkolenia jest dostosowany do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników.

W szkoleniu mogą wziąć udział:

  •     osoby początkujące, stawiające pierwsze kroki w sieci
  •     osoby swobodnie korzystające z komputera, chcące zdobyć nowe umiejętności
  •     osoby zaawansowane, chcące poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje

 Organizator zapewnia: bezpłatne materiały szkoleniowe, catering, laptop dla uczestnika podczas trwania szkolenia oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Maksymalna ilość osób na szkoleniu to 12.

Szkolenia odbywać się będą od lutego do czerwca 2019 r., w dni robocze od godz. 16:30 w budynku szkoły podstawowej nr 1 w Plewiskach lub w budynku szkoły podstawowej nr 2 w Komornikach, w zależności od terminu szkolenia.  

Każde szkolenie trwać będzie 12 godzin zegarowych w podziale na 4 3-godzinne spotkania.

 Nabór uczestników do poszczególnych zakresów tematycznych szkoleń odbywa się przez cały czas trwania projektu do wyczerpania wolnych miejsc. 

 Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać na stronie:
https://www.komorniki.pl/asp/pl_start.asp?pol=2&typ=14&sub=23&subsub=290&menu=290&strona=1

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniach.

Materiał nadesłany

J@ w internecie
Kategoria: