Wiosenne zebrania i wybory sołtysa 2019

W lutym w sołectwach odbędą się zebrania wiejskie, na których odbędą wybory na Sołtysa i członków Rad Sołeckich.

Harmonogram 2019:

 • Sołectwo Gołuski, 6.02.2019, godz. 18.00 - Świetlica wiejska, ul. Polna
 • Sołectwo Palędzie, 7.02.2019, godz. 18.00 - Świetlica wiejska, ul. Leśna
 • Sołectwo Trzcielin, 13.02.2019, godz. 18.00 - Świetlica wiejska, ul. pkł. Kopy
 • Sołectwo Dopiewiec, 14.02.2019, godz. 18.00 - Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna
 • Sołectwo Więckowice, 15.02.2019, godz. 18.00 - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp., ul. Gromadzka
 • Sołectwo Dopiewo, 20.02.2019, godz. 18.00 - Sala OSP Dopiewo, ul. Szkolna
 • Sołectwo Konarzewo, 21.02.2019, godz. 18.00 - Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne, ul. Poznańska
 • Sołectwo Dabrówka, 26.02.2019, godz.18.00 - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Malinowa
 • Sołectwo Skórzewo, 27.02.2019, godz. 18.00 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina, ul. Poznańska
 • Sołectwo Zakrzewo, 28.02.2019, godz. 18.00 - Sala OSP Zakrzewo, ul. Długa
 • Sołectwo Dąbrowa, 5.03.2019, godz. 18.00 - Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren, ul. Szkolna

Na zebraniach prócz wyborów sołtysów przedstawione zostaną także sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres mijającej kadencji.

www.dopiewo.pl

Wiosenne zebrania i wybory sołtysa 2019
Kategoria: