Relacja z II sesji Rady Gminy Dopiewo

3 grudnia o godz. 15.10 odbyła się pierwsza merytoryczna sesja Rady Gminy Dopiewo.

Pierwszy raz przed radnymi stanęły elektroniczne urządzenia do głosowania, mikrofony oraz kamera 360 stopni. Każde posiedzenie można teraz na żywo oglądać w internecie – informacji należy szukać na stronach Urzędu Gminy.

Sesja zaczęła się z opóźnieniem, ponieważ radni dopiero uczyli się obsługiwać system.

Na sali obecny był także przedstawiciel firmy wdrażającej system, dwójka radnych i tak musiała głosować tradycyjnie.

Obecnych na posiedzeniu był komplet radnych oraz trzech radnych powiatowych (Tomasz Łubiński, Sławomir Skrzypczak, Andrzej Strażyński).

Przed częścią z uchwałami uroczyście podziękowano jeszcze dwójce radnych, których nie było na ostatniej sesji w poprzedniej kadencji - Tomaszowi Lewandowskiemu i Ryszardowi Pawelcowi.

Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia.

Kilka pytań zadali sołtysi po czym zabrali głos radni powiatowi.

Uchwały
Nadano nazwę Gryczana ulicy w Zakrzewie; Forsycjowa w Drwęsie; Bratkowa, Szafranowa w Gołuskach.
Przejęto od Powiatu Poznańskiego do zarządzania fragmentu drogi powiatowej w Gołuskach w celu zaprojektowania i wybudowania chodnika w tejże wsi. 
W formie udzielenia pomocy finansowej, przekazano Powiatowi Poznańskiemu 2,5 mln zł jako wkład w inwestycję przebudowy drogi w Więckowicach.
Uchylono uchwałę z września w sprawie emisji obligacji komunalnych. Nie ma konieczności emitowania.
Obniżono średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2019 roku na terenie Gminy Dopiewo. Z 54,36 na 42 zł.
Tradycyjnie na początku kadencji radni głosowali w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Dopiewo.  Wynagrodzenie bez zmian.
Tradycyjnie wprowadzono zmiany w tegorocznym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uchwały głosowano jednogłośne.

***
Po trzech kwadransach radni przeszli do punktu "wolne głosy i wnioski". Mowa była między innymi o:
- produkowaniu mniejszej ilości papieru i zakupu dla radnych np. tabletów;
- ul. Batorowskiej w Wysogotowie;
- godzinach zapalania się lamp ulicznych;
- umorzeniu rolnikom ostatniej raty podatku rolnego;
- skrzyżowaniu ulic Poznańska- Komornicka –Lipowa w Dąbrówce. 

***
Jeśli ktoś liczył, że sesje nowej Rady Gminy będą różniły się od obrad w poprzedniej kadencji - mylił się. Przy omawianych uchwałach nie padło ani jedno pytanie. Przewodniczący jednakowoż kilkanaście razy przypominał, że uchwały zostały omówione na posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji nie są transmitowane, a protokoły z nich nie są publikowane w BIP, wierzymy więc Panu przewodniczącemu na słowo.

***
Sesja trwała troszkę ponad godzinę.

***
Odnoszę wrażenie, że radni w obecności kamery jakby mówi ładniejszą polszczyzną. Kamera jednak mobilizuje.

Agnieszka Wilczyńska

Relacja z II sesji Rady Gminy Dopiewo
Kategoria: