Zgłoś kandydata do nagrody Dopiewski Filar

Od 22 listopada do końca roku można zgłaszać kandydatów do nagrody Dopiewski Filar 2019.

Spośród zgłoszonych kandydatur kapituła konkursu wyłoni laureatów. Nagroda „Dopiewski FILAR” ma charakter honorowy. Została ustanowiona przez Wójta Gminy Dopiewo w 2017 roku. Jej celem jest wyróżnienie osób, które wyróżniają się działalnością, dorobkiem i osiągnięciami, przyczyniając się do: integracji środowisk lub sławienia dobrego imienia Gminy Dopiewo, a także swoją postawą, przedsięwzięciami i aktywnością mogą być dla innych wzorem, przykładem, oparciem.

Nagroda przyznawana jest w 3 kategoriach: 

 • w kategorii „Animator” – za prowadzenie działalności na rzecz integracji różnych środowisk, działalność społeczną i organizatorską na terenie Gminy Dopiewo w różnych jej wymiarach
 • w kategorii „Ambasador” – za upowszechnianie i promocję dobrego imienia Gminy Dopiewo poza jej granicami poprzez własny dorobek i osiągnięcia w różnych dziedzinach
 • w kategorii „Super - Filar” – za całokształt działalności na różnych polach aktywności i dawanie dobrego przykładu.

Kto może zgłosić kandydata?

 • osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Gminy Dopiewo,
 • osoby prawne posiadające siedzibę na terenie Gminy Dopiewo,
 • przedstawiciele biznesu Gminy Dopiewo,
 • instytucje i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Dopiewo,
 • grupy nieformalne działające na terenie Gminy Dopiewo,
 • członkowie Kapituły Konkursu.

Aby zgłosić kandydata należy wypełnić „Formularz zgłoszenia kandydata do konkursu Dopiewski FILAR” i dostarczyć go w terminie do Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo:

 • przynieść do Biura Podawczego w UG Dopiewo w zaklejonej kopercie, z dopiskiem na kopercie „Dopiewski FILAR 2018”
 • wysłać pocztą pod adres UG Dopiewo w zaklejonej kopercie, z dopiskiem na kopercie „Dopiewski FILAR 2018”
 • e-mailem pod adres: konkurs@dopiewo.pl - z dopiskiem w tytule e-maila: „Dopiewski FILAR 2018” (czytelny skan lub zdjęcia wypełnionego formularza z uzupełnieniami i podpisami)

Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali podczas „Spotkania Noworocznego Gminy Dopiewo”.

W ubiegłych latach „Dopiewskimi Filarami” zostali:
Rok 2018

 • w kategorii „super filar” - Józef Brandenburg, biegacz z Dopiewa,
 • w kategorii „animator” - ks. Krzysztof Różański, proboszcz parafii w Konarzewie,
 • w kategorii „ambasador” - Aldona Latosik, poetka z Zakrzewa,

Rok 2017

 • w kategorii „super-filar” Henryk Walenciak, działacz ruchu rolniczego, 
 • w kategorii „animator” - ks. Karol Górawski, proboszcz parafii w Dąbrówce,
 • w kategorii „ambasador” - Grzegorz Tomczak – poeta, bard i kabareciarz z Dopiewa.

 

Na podstawie www.dopiewo.pl

Laureaci Dopiewskiego Filara 2018
Kategoria: