Dopiewska Jesień Teatralna za nami

19 listopada w Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnym w Konarzewie odbyła się XI edycja Przeglądu Grup Teatralnych Seniorów działających na terenie Województwa Wielkopolskiego "Dopiewska Jesień Teatralna" czyli Wielkopolski Przegląd Amatorskich Grup Teatralnych Seniorów.

Organizatorem Przeglądu od lat jest Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie.

Celem każdego przeglądu jest popularyzacja dorobku amatorskich grup teatralnych, propagowanie sztuki teatralnej oraz inspirowanie i szukanie nowych form pracy z seniorami, a także zawieranie nowych znajomości i przyjaźni.

W tym roku na scenie sali widowiskowej w Konarzewie zaprezentowało się 10 zespołów teatralnych (z Lisówek, Poznania, Stęszewa, Przeźmierowa, Buku, Opalenicy, Grodziska Wlkp., Biedruska oraz Dopiewa).

W jury w tym roku zasiedli: Małgorzata Kalamat (absolwentka łódzkiej szkoły filmowej), Aldona Latosik (pisarka i poetka z terenu naszej gminy) oraz Alicja Urbańska (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu).

Sztuki teatralne, które mogliśmy obejrzeć były o zróżnicowanej tematyce, od scenek kabaretowych poprzez klasyczne, do narodowych.

Na zakończenie każdy zespół teatralny otrzymał z rąk Wójta Gminy Adriana Napierały pamiątkową statuetkę, a wszyscy uczestnicy drobny upominek.

Wzorem lat ubiegłych przyznana została także szczególna nagroda statuetka za „osobowość sceniczną”. Nagroda taka jest przyznawana aktorce lub aktorowi, który wyróżnia się wspaniałą grą aktorską, a dodatkowo posiada inne cechy charakterystyczne jak strój sceniczny, sposób mówienia, chodzenia czy charakterystyczną sylwetkę. W tym roku po raz pierwszy jury przyznało nagrodę dla osobowości scenicznej statuetkę o nazwie „Danuśka”. Statuetka ta powstała jako wyraz pamięci dla aktorki bardzo charakterystycznej, uśmiechniętej, przyjaźnie nastawionej do ludzi, a która przegrała walkę z chorobą w ubiegłym roku. Związana była grupą teatralną „Baj”, działającą przy GBPiCK w Dopiewie, przez kilka lat i o teatrze mówiła „mój drugi dom”. Tę wyjątkową nagrodę statuetkę jury przyznało pani Czesławie Kocik z grupy teatralnej "Nigdy nie jest za późno" z Opalenicy. Pierwszą "Danuśkę" laureatce wręczyła córka pani Danuty Kachlickiej oraz wójt Gminy Dopiewo.

Nad wydarzeniem patronaty honorowe objęli: Zbigniew Hoffman - Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak, Starosta Poznański - Jan Grabkowski, Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała.

Patronat medialny objęli: TVP3 Poznań, Puls Gminy Dopiewo i Czas Dopiewa.

Po raz kolejny seniorzy udowodnili wszystkim, że jesień życia wcale nie musi być nudna!

Materiał nadesłany

Dopiewska Jesień Teatralna za nami
Kategoria: