Co słychać w Promyku?

Choć nie codziennie zaglądamy do Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Konarzewie, gdzie prowadzone są Warsztaty Terapii Zajęciowej dla podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Promyk, dzieje się tam naprawdę sporo. Co słychać w Promyku?

Co słychać w Promyku? Wycieczka do Rewala

Dlaczego warto uczyć się w szkole z tradycjami i największym doświadczeniem na rynku?

Odpowiednie wykształcenie, które wpisuje się w aktualne potrzeby rynku pracy a także nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji to niewątpliwie jedne z podstawowych czynników, sprzyjających osiągnięciu sukcesu w życiu zawodowym. Sposobów na poszerzanie swojej wiedzy, potwierdzonej odpowiednim dokumentem, jest wiele: ukończenie studiów (I, II-go stopnia, podyplomowych, uzupełniających), udział w różnorodnych kursach, szkoleniach i warsztatach, a także uczęszczanie do szkoły policealnej.

Zapraszamy do nauki w szkole ŻAK