MotoBabki 2016 - relacja

Start rajdu umiejscowiono na placu przy ul. Ogrodowej w Dopiewie. Do zabawy zgłosiły się 53 załogi, wystartowały 43. Wszystkie dojechały do mety. W każdym zespole były minimum 2 panie. Niektóre auta miały więcej pasażerek, liczbę miejsc limitował jedynie zapis w dowodzie rejestracyjnym. Meta tradycyjnie znajdowała się na terenie Stacji Diagnostycznej we Fiałkowie „u Koprasa”.