Przebudowa Dworca w Palędziu - kampania informacyjna promująca stworzenie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego - projekt do Budżetu Obywatelskiego

Przedstawiamy kolejny projekt do Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego: Przebudowa Dworca w Palędziu - kampania informacyjna promująca stworzenie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego.

Rozbudowa systemu wspomagania Straży Gminnej wraz z budową portalu „Bezpieczna Gmina Dopiewo” - projekt do Budżetu Obywatelaskiego

Przedstawiamy kolejną propozycję do Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego - Rozbudowa systemu wspomagania Straży Gminnej wraz z budową portalu „Bezpieczna Gmina Dopiewo”

Dopiewski Budżet Obywatelski