Zgłoś kandydata do nagrody "Dopiewski FILAR" 2018

Spośród zgłoszeń kapituła wyłoni laureatów. Propozycje, z uzasadnieniami, można zgłaszać do końca roku. Aby to zrobić należy wypełnić „Formularz zgłoszenia kandydata do konkursu Dopiewski FILAR”, a następnie: dostarczyć go w terminie do Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo:

  • przynieść do Biura Podawczego w UG Dopiewo w zaklejonej kopercie, z dopiskiem na kopercie „Dopiewski FILAR 2018”
  • wysłać pocztą  pod adres UG Dopiewo w zaklejonej kopercie, z dopiskiem na kopercie „Dopiewski FILAR 2018”
  • e-mailem pod adres: konkurs@dopiewo.pl - z dopiskiem w tytule e-maila: „Dopiewski FILAR 2018” (czytelny skan lub zdjęcia wypełnionego formularza z uzupełnieniami i podpisami)

 „Dopiewski Filar” to Nagroda Wójta Gminy Dopiewo. Ma charakter honorowy - statuetka i dyplom. Przyznawana jest w 3 kategoriach:

  • animator - za działalność społeczną i organizatorską, na rzecz integracji różnych środowisk w Gminie Dopiewo,
  • ambasador  - za upowszechnianie i promocję dobrego imienia Gminy Dopiewo poza jej granicami, także poprzez własny dorobek i osiągnięcia,
  • super–filar - za całokształt działalności w Gminie Dopiewo na różnych polach aktywności i dawanie dobrego przykładu.

Wręczenie nagród odbywa się na  uroczystej gali, podczas „Spotkania Noworocznego Gminy Dopiewo”.

W pierwszej edycji konkursu, przed rokiem „Dopiewskimi Filarami’ zostali uhonorowani: Henryk Walenciak (super-filar), ks. Karol Górawski (animator) i Grzegorz Tomczak (ambasador).

Agnieszka Wilczyńska na podstawie dopiewo.pl

Zgłoś kandydata do nagrody "Dopiewski FILAR"
Kategoria: 

Komentarze

Myślę myślę myślę i nikt nie przychodzi mi do głowy.

Ale jak to jest, chyba ten co zgłasza powinien mieć zgodę tego, kto ma zostać zgłoszony? W przeciwnym razie może ktoś poczuć się obrażony, że został zgłoszony bez jego wiedzy.

W końcu to dzięki niemu budowa wytwórni mas bitumicznych nie jest na razie możliwa. Tyle, że to człowiek skromny i niedbały o zaszczyty.

A ja myślę że Pan Przemysław Miler mógłby być takim filarem. Jego zaangażowanie w blokowanie powstania wytwórni mas bitumicznych jest naprawdę duże.

Bardzo proszę o potraktowanie tego zgłoszenia w kategorii żartu. Nagrody i medale tego typu kojarzą mnie się z dawnym ustrojem. A praca dla lokalnej społeczności to chyba obowiązek każdego kto szanuje swoje otoczenie. A jeśli szukacie jakiegoś filaru to lepiej poszukajcie kogoś z wolontariatu, ponieważ samorzadowcy w większości szukają czegos do ugrania. Taki mamy klimat.

Kandydat potrafił w 2 postępowaniach administracyjnych opublikowac więcej dokumentów niż wójt Adrian przez 3 lata, w kilkudziesięciu innych. W przeciwieństwie do Adriana jest zwolennikiem jawności.Znacznie rzadziej niż rządzący wcześniej Adrian inspiruje się Zuk Mosiną, co jest nie do przecenienia. Nagroda zachęci go do jeszcze bardziej wytężonej pracy i do nieschodzenia z drogi prawa na drogę lewa.