Dopiewski Budżet Obywatelski 2018 – czas start

Ruszyła druga edycja Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego.

Celem Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego jest pobudzenie wśród mieszkańców myślenia w kategoriach wspólnego dobra, kreatywności i aktywności, a także budowanie więzi i udział w opracowaniu budżetu Gminy Dopiewo.

Na rok 2018 przeznaczono 150 tysięcy złotych – bez zmian względem poprzedniej edycji.

Budżet w skrócie:
- Wymyślasz projekt (inwestycyjny lub inny, o wartości min. 30 tys. zł i max. 150 tys. zł.)
- Zbierasz pod nim 30 podpisów zameldowanych mieszkańców gminy. Wysyłasz do Gminy.
- Motywujesz mieszkańców do oddanie na niego głosu.
- Wygrywasz i masz!

Kalendarium:
28.08 – 02.10 składanie projektów
28.08 – 6.10 publikowanie projektów na dbo.dopiewo.pl
28.08 – 20.10 weryfikacja projektów
23.10 – publikacja zweryfikowanych projektów
6.11 – 16.11 głosowanie, każdy pełnoletni i zameldowany mieszkaniec Gminy Dopiewo będzie mógł oddać jeden głos na wybrany przez siebie projekt. 
24.11 – ogłoszenie wyników

Więcej na dbo.dopiewo.pl

Historia:
Informacje o zeszłorocznym DBO: www.dopiewo.pulsgminy.pl/gd/151
Zgłoszone projekty: www.dopiewo.pulsgminy.pl/gd/255
Wygrani: www.dopiewo.pulsgminy.pl/gd/271

Agnieszka Wilczyńska na podstawie dbo.dopiewo.pl

Dopiewski Budżet Obywatelski 2018 – czas start (fot. dbo.dopiewo.pl)
Kategoria: 

Komentarze

Pomysłów jest sporo ale kasy za mało.

Moim skromnym zdaniem, zasady głosowania powinny zostać zmienione aby wyrównać szanse realizacji projektów w mniejszych miejscowościach naszej pięknej gminy.. Czy nie byłoby sprawiedliwiej gdyby liczba głosów była naliczana proporcjonalnie do ilości mieszkańców z danej miejscowości.

Głosujcie na 11. Ma strazaków z Palędzia