Asfaltownia w Dąbrowie – opinia niezależnego eksperta

W sieci została opublikowana „Opinia dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych, która ma być realizowana na działce nr 18/1 położonej w Dąbrowie, gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie”. Opinię przygotowała firma Eko- Biznes Ada Kuryło – Bromka z Płocka.

Wykonanie opinii zlecił Wójt Gminy Dopiewo. Jej publikację zapowiedział publicznie na zebraniu wiejskim w Dąbrowie, które odbyło się 4 września.

W opinii ekspert odnosi się do zarzutów jakie wpłynęły do dotychczasowego postępowania oraz dokumentacji.

Opinia liczy 32 strony i można się z nią zapoznać: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=10377

Wójt na zebraniu zapowiedział, że po opublikowaniu opinii zostanie zwołane kolejne zebranie. Czekamy na termin.

Agnieszka Wilczyńska

Asfaltownia w Dąbrowie – opinia niezależnego eksperta
Kategoria: 

Komentarze

Miażdży KIP i potwierdza, że postanowienie o odstąpieniu zostało wydane co najmniej przedwcześnie. Mam jednak kilka zastrzeżeń. W opinii czytamy, że kwalifikacja przedsięwzięcia została dokonana prawidłowo. Mogę się zgodzic,ale dotyczy to tylko inwestora. Organ w postanowieniu o odstąpieniu zakwalifikował inwestycję błędnie. Opinia trochę pobłaża i nazbyt rozgrzesza wójta. Od poprawnej kwalifikacji organ powinien rozpocząc postępowanie. Musi użyc własnych szarych komórek, a nie bazowac na informacjach od inwestora. To przeczy tezie zawartej w opinni, że procedura była zgodna z ooś i KPA. Ponadto autorki nie zauważyły braku podpisu autora KIP. Organ i protestujący nie przekazali im informacji, że autorem nie jest p.Michał Dolata, co wiemy już od zebrania w Dąbrowie. Nie ma podstaw prawnych do jakichkolwiek działań organu w tej sprawie na podstawie KIP nie spełniającego wymogów. Potwierdzają się moje spostrzeżenia, że KIP został wykonany w/g starego wzoru, sprzed nowelizacji ooś. Wójt musi się cofnąc. Organ powinien przemyślec swoje dotychczasowe decyzje uwzgledniające tylko właścicieli działek sąsiadujących jako strony. Opinia wyjaśnia tę kwestię. Nie ma informacji, że organ sam wprowadził w błąd RDOŚ co do obecnego wykorzystania działki 18/1. Moim zdaniem celowo. Nie można uznac, że nie wiedział, bo sam wydał przecież decyzję nr 22 z 2015 roku. Bardzo ciekawe informacje techniczne np. że suma składników masy znacznie przekracza 100 %. Ja bym zaczął poszukiwac autora KIP pod latarnią, bo tam podobno najciemniej. Mam nadzieję, że na zebraniu wójt lub kierownik referatu ściemy ujawnią losy i powody prowadzenia tajnych postępowań środowiskowych np. przetwarzania płuczek wiertniczych na działce 761/2 obręb Dopiewo.

W dniu otwarcia komisariatu wójt Adrian Napierała opublikował dokument do którego publikacji nie był zobligowany ustawą. To może już tak do końca kadencji po prawej stronie prawa, a nie po lewej? Gdyby tak jeszcze opublikowac informacje o tych postępowaniach , które obecnie stanowią tylko lukę w numeracji, to byłoby wspaniale. W piłkę kopaną puchar w Zakopanem został wykopany, ale trzeba rozwijac się równomiernie.

Wójt mówi, że mu to do szczęścia nie jest potrzebne. Strabag i inni akcjonariusze AW mają obecnie inne zmartwienia . http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,22276871,autostrada-wielkopolska-operator-a2-musi-oddac-panstwu.html Inwestor zastępczy trochę sam namieszał, bo podał nieprawdziwe informacje, między innymi przypisując sobie autorstwo KIP. Jest pewien kłopot z radnymi z Dąbrowy, bo oni nie wiedzą jeszcze czy chcą Ammanna czy nie. To jednak tylko chwilowe opóźnienie w przetwarzaniu danych i za miesiąc,dwa będą przeciw . Wójt musiałby zacząc wszystko od początku, a to będzie trwało i generowało koszty. Wariant najkorzystniejszy-wycofanie wniosku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spalony_(pi%C5%82ka_no%C5%BCna) Zawodnicy wójta wyrwali zanadto do przodu, przed zapoznaniem się z przepisami gry, a zwłaszcza z art.62 a.2. Na następnym zgrupowaniu trener musi położyc większy nacisk na omówienie pozycji spalonej, tak by pani Ada Kutyło-Bromka nie musiała znowu używac gwizdka.

Wczoraj obejrzałem krótki fragmencik, ale puściłem sobie w necie.Wszyscy uczestnicy byli przygotowali, poza jednym. Taki pech, że musi to byc akurat człowiek wydający decyzje środowiskowe. Jego poziom wiedzy środowiskowej można porównac do stanu wody w Zawichoście w upalne lato. Od ostatniego występu ubyło 3. Twierdzenie, że zgodnie z prawem mógł wydac decyzję w lipcu, w sytuacji gdy nawet prawnik inwestora nie wie kto jest autorem KIP, to już popadanie w śmiesznośc. Wystarczającą kompromitacją jest wydanie postanowienia o odstąpieniu, bez zgromadzenia wystarczającego materiału dowodowego. Mam tu na myśli przede wszystkim oddziaływania skumulowane. Jakoś w programie nic nie było o tym, że istnienie innych przedsięwzięc na tym terenie zataił niezwykle elastyczny kierownik referatu. W lipcu wykorzystano już limit wałków. Mniej więcej w tym samym czasie, jak w sprawie wytwórni mas bitumicznych, odbywała się korespondencja między RDOŚ a UG dotycząca żwirowni Joanka SM . W postępowaniu RPPIOS.6220.4.2017 RDOŚ zwrócił uwagę na niepodpisany KIP. Wójt to olał i bodajże 18 lipca wydał decyzję środowiskową na podstawie niepodpisanego KIP, bez podania warunków z pisma RDOŚ i z zatajeniem informacji o stanowisku archeologicznym, obszarach wodno-błotnych itd. Największy błąd popełnił chyba ustawodawca, który oddał wydawanie decyzji środowiskowych w ręce ludzi zielonych w temacie jak ogórek.

Wójt chwycił się brzytwy posługując się w telewizji pojęciami teren/obszar zdegradowany. To bardzo ciekawy wątek,bo kolejne inwestycje nie szkodzą podobno środowisku. Nagle ni z gruchy, ni z pietruchy pada takie pojęcie. Czy obszar zdegradował się sam w nocy z poniedziałku na wtorek, na złośc wójtowi ? Jeżeli wójt uważa obszar za zdegradowany, to niech określi granice obszaru zdegradowanego i podda go rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji. Rewitalizacja za pomocą wytwórni mas bitumicznych to będzie hit i będzie git.

Jesteś w końcu członkiem RN Tarnowskie Termy. Nie chcesz chyba degradowac tak długo, by zdegradowac złoże wód geotermalnych GT-1? Naród doceni. Ten wariant został już przecwiczony na nieco wyższym szczeblu. Ammann jako obcokrajowiec nie ma prawa głosu w gminie Dopiewo.